EO

Welke wettelijke eisen en normen gelden bij het aanbrengen van werkschakelaars voor machines?

12 mei 2019 om 11:40 uur

Een geleverde brug is niet voorzien van werkschakelaars op de plaatsen waar onderhoud moet plaatsvinden. Welke wettelijke eisen en normen zijn er wat betreft het aanbrengen van werkschakelaars?

 

Vraag

Een geleverde brug is niet voorzien van werkschakelaars op de plaatsen waar onderhoud moet plaatsvinden. Voldoet de beschreven installatie aan de machinerichtlijn of moet de fabrikant dit nog wijzigen? Er zijn wel noodstopdrukkers aangebracht bij de hydraulische pompen waar onderhoud moet plaatsvinden maar geen werkschakelaars. Op de besturingskast is ook geen (werk)schakelaar aangebracht. De monteur moet in de kast om de installatie spanningsvrij te maken. De brug bestaat uit twee technische ruimtes waarbij in één van de ruimtes de besturingskast staat. Ik heb nog geen risicobeoordeling of beoordeling van de machinerichtlijn boven water kunnen krijgen waaruit de keuzes blijken.  


Antwoord 

Het toepassen van een scheider van energie (werkschakelaar) komt voort uit de Machinerichtlijn (WET) Bijlage I paragraaf 1.6.3. Afsluiten van de krachtbronnen:
De machine moet zijn voorzien van inrichtingen waarmee zij van elk van haar krachtbronnen kan worden afgesloten. Deze inrichtingen moeten duidelijk herkenbaar zijn. Zij moeten vergrendeld kunnen worden indien het opnieuw aansluiten een gevaar voor personen zou kunnen opleveren. Deze inrichtingen moeten ook kunnen worden vergrendeld indien de bediener niet vanaf alle plaatsen die hij kan bereiken, kan controleren of de krachtbron nog altijd ontkoppeld is.

Bij machines die via een stekerverbinding van elektrische energie kunnen worden voorzien, volstaat het de stekker uit te trekken, mits de bediener vanaf alle plaatsen die hij kan bereiken, kan controleren of de stekker nog steeds uitgetrokken is.

Nadat de krachtbron is afgesloten, moet het mogelijk zijn de in de stroomkringen van de machine overblijvende of opgeslagen energie zonder gevaar voor personen af te voeren.

In afwijking van het voorschrift in de vorige alinea's is toegestaan dat bepaalde circuits verbonden blijven met hun krachtbronnen, teneinde bijvoorbeeld bepaalde delen op hun plaats te houden, bepaalde informatie te behouden, het inwendige te verlichten enz. In dit geval moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de bedieners te waarborgen.

De onlangs vernieuwde norm EN-ISO 14118:2018 ‘Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten’ geeft eisen ten aanzien van het veiligstellen van machines. 
 
De eisen met betrekking tot werkschakelaars staan in de NEN-EN-IEC 60204-1:2006 hoofdstuk 5.3 en 5.4. De naam die in 5.3 wordt gebruikt voor werkschakelaar is ‘scheider’ of in het Engels ‘Supply disconnecting (isolating) device’.  In 5.4 wordt gesproken over ‘Schakelaars ter voorkoming van onverwacht inschakelen’ of ‘Devices for switching off for prevention of unexpected start-up’.

Een werkschakelaar van een standaard elektromotor verzorgt meestal beide functies. De kleur van deze werkschakelaar is zwart-grijs, omdat er vaak al een apart noodstopsysteem op de machine aanwezig is en er geen verwarring door een rood-gele werkschakelaar mag ontstaan.

De locatie is weergegeven in hoofdstuk 5.4: deze toestellen moeten geschikt zijn voor het beoogde doel, ze moeten tevens overzichtelijk en toegankelijk zijn aangebracht en duidelijk herkenbaar zijn met het oog op hun functie en doel (bijvoorbeeld door een duurzame markering, in overeenstemming met hoofdstuk 16.1, indien noodzakelijk). 

Ook kan een netscheider (werkschakelaar) in de voedingsleiding van elke motor worden aangebracht. Het is een algemeen erkende regel dat de netscheider dan zo dicht bij de betreffende motor wordt geplaatst, dat geen misverstanden kunnen ontstaan dat die scheider bij de motor behoort. Een dergelijke opstelling moet ook zijn vermeld in de technische documentatie volgens hoofdstuk 17, waarbij tevens de specificaties van de netscheider moeten zijn aangegeven.

(Bron: NEN-boekje Elektrische veiligheid van machines NEN-EN-IEC 60204-1 verklaard).

Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.
 

Reacties (1)

Een kleine aanvulling op de laatste alinea in het geval van een montage van 2 werkschakelaars op een vertikaal vlak (wand, direct naast elkaar, waarbij de werkleidingen naar de 2 bijbehorende aandrijfmotoren op een (tweetal) machines spanningsloos worden gemaakt. Worden deze uitgaande leidingen, evt. op 1,5 afstand, met nog andere kabels door 1 mantelbuis heengevoerd, dan is niet meer goed duidelijk welke werkschakelaar bij welke motor hoort. Om foutief scheiden in dat geval uit te sluiten is tag-nummering op een duurzaam (aangebracht) tekstplaatje op elke werkschakelaar verplicht.
PieterZijlstra, 30 september 2021 21:31
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>