EO

Wie is verantwoordelijk voor het aanbrengen van een aanrijdbeveiliging voor bordessen?

19 juni 2018 om 11:45 uur

Als je fabrikant bent van bordessen ben je dan verplicht een aanrijdbeveiliging aan te brengen op je geleverde bordessen of moet de klant die de bordessen koopt dat zelf doen?

 

Vraag:

Bij onze machines leveren we vaak bordessen. Dit zijn losstaande bordessen met poten met lengtes van circa 3 meter. Nu is het mogelijk dat een heftruck deze poot er onder uit kan rijden, als deze maar zwaar genoeg is en hard genoeg rijdt.
In hoeverre is het voor ons als fabrikant van de bordessen verplicht een aanrijdbeveiliging, d.w.z. een zware paal die op de grond voor de poot gemonteerd wordt, mee te leveren?
Of is dit het risico van de klant zelf en zal deze maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat de poot eronder vandaan wordt gereden?

Antwoord: 

Als fabrikant dien je in de risicobeoordeling rekening te houden met de transportbewegingen ten gevolge van het laden en lossen van de machine (eerste geval). Het kan natuurlijk zijn dat de machine helemaal niet wordt bevoorraad met een heftruck, maar in het rijbereik van een heftruck wordt geplaatst (tweede geval).
In het eerste geval ben je zelf verantwoordelijk voor het ontwerp en de plaatsing van de aanrijdbeveiligingen omdat dit onderdeel is van je machine. 

Een en ander is gebaseerd op artikel 6.3.2.7 van de norm EN-ISO 12100:2010:
6.3.2.7 Andere beschermende voorzieningen
Indien voor een machine voortdurende besturing door de bediener is vereist (bijvoorbeeld. bij mobiele machines, kranen) en door een fout van de bediener een gevaarlijk situatie kan ontstaan, moet deze machine worden uitgerust met de noodzakelijke voorzieningen die er voor zorgen dat de machine binnen de voorgeschreven grenzen in bedrijf kan blijven, in het bijzonder:
  • indien de bediener onvoldoende zicht heeft op de gevaarlijke zone;
  • indien de bediener geen kennis heeft van de werkelijke waarde van een veiligheidsgerelateerde parameter (afstand, snelheid, massa, hoek enz.), en
  • indien gevaren kunnen ontstaan uit andere werkzaamheden dan die welke onder controle zijn van de bediener.
De noodzakelijke voorzieningen omvatten:
c) voorzieningen voor het voorkomen van botsingen met, of belemmering door andere machines;

In het tweede geval is het verstandig de klant erop te attenderen, maar ligt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de aanrijdbeveiliging volledig bij de klant. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een zone pas later door de klant wordt gebruikt als transportweg van heftrucks. 

Het is sowieso aan te raden om dergelijke risico’s en de noodzakelijke reductiemaatregelen vooraf met de klant te bespreken en vast te stellen wie de voorzieningen aanbrengt.
 
Bovenstaan antwoord is afkomstig van Fusacon BV  
 

Reacties (1)

Met de stelling dat de aanrijdbeveiliging onderdeel van de machine is kan ik het niet geheel eens zijn; wel in het geval de machine (staalbouw) ontworpen is om producten op te plaatsen / weg te nemen met bijvoorbeeld een heftruck. In dat geval wordt de heftruck niet meegeleverd maar zijn deze risicos onlosmakelijk verbonden met de machine want zonder die heftruck kan deze de functie niet vervullen. Het wordt anders als de heftruck geen interactie met de machine hoeft te hebben maar bij een stuurfout een kolom onder een bordes uit kan rijden of onder een transporteur. Maar omdat de fabricant van het bordes / machine niet betrokken is (geen invloed) op keuze wat voor rollend materiaal in aanraking kan komen (en op welke plek - denk aan hoogwerker) kan ook geen rekening gehouden worden met de krachten die daaruit voortvloeien. De eindgebruiker dient zelf deze risicos in kaart te brengen en voor passende maatregelen te zorgen (bescherming van zijn arbeidsmiddelen). Mogelijk komt dat als extra opdracht bij de oorspronkelijke fabricant van machine / platform terecht maar waarschijnlijker laat deze eindgebruiker een daartoe gespecialiseerd bedrijf aanrijdbeveiligingen plaatsen.
Chris van der Heijden, 21 juni 2018 08:14
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>