EO

Moet een noodstopknop op een heftruck alle beweging verhinderen?

18 december 2017 om 13:12 uur

In ons bedrijf is een heftruck aanwezig met een noodstopknop die, wanneer ingedrukt, verhindert dat de mast wordt bediend maar die niet verhindert dat er met de heftruck kan worden gereden. Is dit conform de regelgeving?

 

De overige heftrucks zijn voorzien van een noodstopknop waarmee zowel heffen als rijden onmogelijk wordt gemaakt.
Vraag: Is de noodstopknop van de eerstgenoemde heftruck conform de regelgeving? Indien dit niet het geval is: waarom niet c.q. welke regels worden overtreden?


Antwoord:

Een noodstopfunctie heeft volgens NEN-EN-ISO 13850 paragraaf 4.1.1 als doel om een daadwerkelijke of dreigende noodsituatie te voorkomen. Een dergelijke situatie kan voortkomen uit het gedrag van personen of uit een onverwacht optredende gevaarlijke gebeurtenis. De gevaarlijke bewegingen en werking van de machine dient op passende wijze te worden gestopt, zonder extra risico's te creëren en zonder verdere tussenkomst van de medewerker(s. Het lijkt dan ook vreemd dat in de bewuste heftruck alleen de hefbeweging wordt gestopt en het rijden niet. Blijkbaar maken verschillende fabrikanten onderscheid in het stopzetten van de rijbeweging en het stopzetten van de hefbeweging.

Als eerste actie zou het goed zijn om de gebruiksaanwijzing van de betreffende heftruck hierop na te zien. Wellicht valt daarin te lezen wat de reden voor de gekozen functionaliteit is. Het is ook aan te raden om de Europese normen voor vorkheftrucks bijv. NEN-EN-ISO 3691 (deel 1 t/m 8) er op na te slaan. Daarin zijn de eisen voor vorkheftrucks na te zoeken. Daarnaast is er ook nog het probleem van het verschil in functionaliteit van de betreffende heftruck met de andere heftrucks in het bedrijf. 
Het advies zou moeten zijn dat alle heftrucks binnen één bedrijf eensluidend op een indrukking van de aanwezige noodstopknop reageren. Dit voorkomt risico’s in het gebruik.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON BV    
 

Kennis: Safety

  17 november is het Engineering Event Safety in Den Bosch, het event over machineveiligheid. Bestemd voor machinefabrikanten, ontwerpers, constructeurs, bouwers en onderhoudsmanagers.

Kortom: iedereen die meer moet weten over machineveiligheid!

 Safety

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>