EO

Moet een elektrische besturingskast CE-gemarkeerd worden?

17 oktober 2017 om 10:25 uur

Ik zou graag uitsluitsel willen hebben over de vraag of een elektrische besturingskast voor een machine nu wel of niet CE-gemarkeerd moet zijn?

 

Antwoord:

De oorsprong van deze vraag ligt bij een uitspraak van de de NVWA als toezichthouder op het Warenwetbesluit Elektrisch Materiaal (lees: de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU)

 

Het besluit stelt dat de panelen/schakelkasten (dus materialen) die worden verhandeld onder de ‘CE-markerings plicht’ vallen (Laagspanning en/of EMC en mogelijk ook RoHS richtlijn van toepassing is.) zie detail: http://wetten.overheid.nl/BWBR0038121/2016-07-01

 

Door de federatie van paneelbouwers en de FME is toelichting gevraagd en heeft vervolgens een aantal voorbeelden aan de NVWA voorgelegd. Deze voorbeelden met antwoorden zullen door de FME/paneelbouwers in 2017 worden verspreid.

 

Kort samengevat:

Panelen die worden ingebouwd in de machine (zgn. specials waarbij de ‘geestelijke vader’ eigenlijk de machinefabrikant zelf is) worden in feite niet in de handel gebracht conform de definitie van de Blue guide 2016.

Deze kasten/ panelen krijgen mogen geen separate CE-markering hebben. De CE-markering van de complete machine dekt dus ook deze besturingskasten af.

 

N.B.: Besturingskasten (geen special) die in de handel worden gebracht (of geïmporteerd) hebben dus wel een CE-markering.

 

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV  

 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>