EO

Welke eisen gelden voor het veilig afschermen van een transportband?

12 september 2016 om 21:04 uur

Het eerste gedeelte van een transportbaan is afgeschermd met gaasroosters maar de haaks erop staande kunststof kettingbaan is dat niet. Is dit acceptabel?

 

Vraag:

Een transportbaan voor kaasvaten is uitgerust met een bovenliggend meeneemmechanisme. Het betreden van deze zone of er met de armen in reiken is gevaarlijk en daarom is de transportbaan uitgerust met gaasroosters. Aan het eind van de transportbaan worden de kaasvaten op een haaks erop staande kunststof kettingbaan geschoven. De kunststof kettingbaan is minder gevaarlijk of je zou er al met iets achter moeten blijven haken. Deze baan is dan ook niet afgeschermd met roosters. Het ligt niet voor de hand, mede door de beperkte hoogte, maar iemand zou zich via de kettingbaan naar de gevaarlijke zone kunnen begeven. Is dit acceptabel, m.a.w. waar liggen de grenzen van een aan te brengen afscherming?

 

Antwoord:

De norm voor transport van stukgoed is de NEN-EN 619:2002+A1:2010; Transporteurs - Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtransporteurs van transporteenheden.
Deze norm geeft in hoofdstuk 5 eisen ter voorkoming van toegang tot de gevaarlijke zone van een machine via de transportband.

Figuur D.7 bij vraag 9-2016Figuur D.7 toont de mogelijkheid om het intrekpunt van een bandtransporteur te voorzien van een zogenaamde “nip” . De ruimte tussen de nip en de band moet kleiner of gelijk zijn aan 5 millimeter.

 

Het verdient aanbeveling deze norm nauwgezet door te lezen, om alle noodzakelijke risicoreducerende maatregelen te bepalen.  


Daarnaast zijn de volgende basisnormen voor afschermingen geharmoniseerd:

  • NEN-EN-ISO 14120:2015 (voorheen EN 953); Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen.
  • NEN-EN-ISO 14119:2013 (voorheen EN 1088); Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze.
  • NEN-EN-ISO 13857:2008 (voorheen EN 294 + EN 811); Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV .

 

Reacties (2)

Ik ben het hier niet mee eens!!
Nick ten Broeke, 10 december 2018 10:58
Tip; lees ook vooral annex F uit de norm EN619:2002 + A1:2010. Dat deel behandelt de eisen aan de overgang tussen niet-gevaarlijk gebied en afgeschermde gebieden (gevaarlijke gebied).
Chris van der Heijden, 16 september 2016 15:00
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Industrie 4.0 - safe & smart

Flexibele productie kan helpen om het gebruik van industriële installaties te optimaliseren.
Lees de whitepaper van Pilz
 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>