EO

Is een deur met een hangslot een vaste afscherming volgens de Machinerichtlijn?

16 augustus 2016 om 09:42 uur

Op diverse plaatsen rondom een machine worden in een bordesleuning poortjes gemaakt om de toegang tot een deel van de machine mogelijk te maken. Het gaat om toegang voor bijvoorbeeld onderhoud. Is hier sprake van een toegangsmiddel of een afscherming? Deze poortjes zijn zelfsluitend en voorzien van een hangslot. Mag dit? Deze toepassing wordt ook wel gebruikt voor deuren in een afscherming (hek). Hoe moeten we hiermee omgaan?

 

 

Antwoord:

De vraag die u stelt is of een deur met hangslot kan worden gezien als een vaste afscherming? In de Machinerichtlijn wordt in Bijlage I par. 1.4.2.1. de volgende eisen gesteld aan vaste afschermingen:
1) Vaste afschermingen moeten zodanig zijn bevestigd dat zij alleen met behulp van gereedschappen kunnen worden geopend of verwijderd.
2)  Bij demontage moeten de bevestigingsmiddelen met de afschermingen of de machine verbonden blijven.
3)  Waar mogelijk, mogen afschermingen niet zonder hun bevestigingsmiddelen op hun plaats kunnen blijven

 

Bij een deur kan niet worden voldaan aan de derde eis. Het probleem is dat een deur met of zonder aangebracht hangslot in zijn scharnier blijft hangen en dus ongecontroleerd geopend kan zijn. Dit is ook duidelijk te classificeren als voorzienbaar verkeerd gebruik, wat een machinefabrikant moet voorkomen.

 

 

Welke normen zijn van toepassing?

De eisen voor vaste afschermingen zijn vastgelegd in EN-ISO 14120:2015 (voorheen EN 953); Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen.

De eisen voor beweegbare afschermingen zijn vastgelegd in EN-ISO 14119:2013 (voorheen EN 1088); Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze. 

De eisen voor vaste ladders zijn vastgelegd in de norm EN-ISO 14122-4:2016 (Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 4: Vaste ladders.) 

 

 

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV. 
 

Kennis: Safety

safetyOp het gebied van de Europese regelgeving worden nog steeds veranderingen doorgevoerd, niet alleen om onduidelijkheden tussen richtlijnen onderling te verhelderen, maar ook om uitbreidingen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid, chemicaliënbeheer, afvalstroombeheersing en dergelijke.

 

Whitepapers

whitepapersDownload hier whitepapers over het thema Safety:

 

Veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

Hoe pas ik de NEN 3140 voor veilig werken met elektrische installaties toe in de praktijk? En hoe zorg ik dat gereedschap veilig is? Wat houdt CE-markering in? 

Vindt de antwoorden  in de whitepaper

 

Noodstopschakelaars

Emergency Stop Switches (0.49 MB)

 

Machineveiligheid

Concepts in networked machine safety

 

Safety Engineering

Approaches to Safety Engineering

 

Meer whitepapers>>