Arbobedrijf werkte mee aan fraude met RI&E-toetsingsrapporten

Een klein arbo-adviesbedrijf werkte mee aan fraude met tientallen RI&E-toetsingsrapporten. Het ondertekende de rapporten ‘in opdracht van een gecertificeerd kerndeskundige’ zonder dat deze ervan wist en zonder dat deze de rapporten gezien had. Het bedrijf moest 10.000 euro terugbetalen en kreeg een taakstraf van 100 uur.

Inspecteur Peter bracht de zaak aan het rollen door nét iets verder te kijken dan gebruikelijk. “Bij een bedrijfscontrole zag ik iets wat ik regelmatig zie gebeuren. Twee mannen reden op een vorkheftruck de poort van het bedrijf uit. De een bestuurde, de ander stond op de lepels; volstrekt onverantwoord dus.” Inspecteur Peter sprak de mannen aan. “Ze begrepen niet dat ze iets fout hadden gedaan. Instructie over het rijden op een heftruck hadden ze nog nooit gehad.”

Meneer B

Peter deed onderzoek en bekeek de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van het bedrijf. Op het bewijs van toetsing van de RI&E stond de naam van gecertificeerd arbodeskundige meneer A – maar diens handtekening ontbrak. Daaronder stond: ‘in opdracht getoetst’ en dan de naam en handtekening van een andere persoon, meneer B.
Peter dook dieper in de administratie, samen met een collega die gespecialiseerd is in certificering. “De RI&E was opgesteld onder de vlag van een groot arbo-adviesbureau, laten we het bureau X noemen. Dat bureau besteedde wel vaker de toetsing van RI&E’s uit aan het kleine arbo-adviesbedrijf van mevrouw en meneer B. Er kwamen al snel nóg vier bewijzen van toetsing boven water, alle ‘in opdracht’ getekend door meneer B en zonder handtekening van certificaathouder meneer A.”
Er was dus iets grondig mis met de certificering. Peter: “De toetsing had geen waarde omdat er niet werkelijk door een deskundige is gekeken naar het bedrijf. Uit ons onderzoek bleek dat de naam van de gecertificeerde meneer A zonder zijn medeweten was misbruikt. Hier was sprake van valsheid in geschrifte.”

Doorgespit

Na deze ontdekking kwam de directie Opsporing van de Inspectie in actie. Peter: “Opsporing heeft meneer B langere tijd onderzocht. Zijn financiële administratie is doorgespit.”
Mét resultaat: in de administratie van B vonden de collega’s van Opsporing nóg eens 77 onrechtmatig afgegeven bewijzen van toetsing. Namens meneer A was in opdracht getekend door meneer B. Er waren er dus nog eens 77 bedrijven die geen getoetste RI&E hadden. Buiten hun eigen schuld en medeweten om.

Terugbetalen

De zaak kwam voor bij het Openbaar Ministerie. Het OM heeft uiteindelijk een schikking getroffen met meneer B en zijn vrouw: zij moesten 10.000 euro aan onrechtmatig verkregen voordeel terugbetalen. En beiden kregen een taakstraf van 100 uur. Peter: “Het grote adviesbureau ‘X’ waarvan B de opdracht kreeg, heeft voor die onterecht afgegeven RI&E’s heel veel geld gevangen.”

De les

Het is dus belangrijk om er zeker van te zijn dat de uitvoerder van de toetsing van een RI&E zelf een gecertificeerde kerndeskundige is. Uiteindelijk is het de verantwoording van de werkgever om een RI&E te hebben die aan de wet voldoet.

Bron: SZW