Arbeidsongeval aan inpakmachine: boete van €10.800 voor werkgever

Een werkneemster liep letsel op bij werk aan een inpakmachine voor hondensnacks. De werkgever werd uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld tot een boete van € 10.800.

Tags:
Arbeidsongeval aan inpakmachine: boete van € 10.800 voor werkgever

In een fabriek waar werknemers hondensnacks verpakken met behulp van inpakmachines vond een arbeidsongeval plaats in 2015. In het door de arbeidsinspecteur opgemaakte boeterapport van 5 februari 2016 en het door de arbeidsinspecteur opgemaakte aanvullende boeterapport van 4 november 2016 staat het volgende:
‘Begin 2015 is de desbetreffende inpakmachine geplaatst. Sindsdien en ook ten tijde van het arbeidsongeval was een van de afschermkappen van de inpakmachine overbrugd. Dat betekent dat een afschermkap, die bescherming biedt tegen het in aanraking komen met bewegende delen, open was en het kliksysteem van de deurbeveiliging niet op de daarvoor bestemde plaats was vastgeschroefd. Hierdoor werd ernstig snijgevaar niet voorkomen. De werkneemster heeft verklaard dat op 2 oktober 2015 het product meer dan eens in de machine was vastgelopen en dat zij probeerde dit te verhelpen. De werkneemster heeft vervolgens een handeling verricht aan de inpakmachine, waardoor het snijgedeelte tevoorschijn kwam en naar beneden bewoog. Op een gegeven moment is zij uitgegleden, waarbij zij in een reflex met haar handen richting de inpakmachine greep om niet te vallen. Met haar rechterhand greep zij de rand aan de voorzijde van de machine en met haar linkerhand gleed zij over die rand heen en kwam zij in het snijgedeelte van de inpakmachine terecht. Zij liep daarbij blijvend letsel op aan haar ring- en middelvinger, bestaande uit een gedeeltelijke amputatie van de bovenste vingerkootjes.’

In een eerdere uitspraak van de rechtbank over deze zaak werd de werkgever veroordeeld tot een boete van € 21.600. In hoger beroep ging de boete omlaag: ‘De boete voor overtreding van artikel 16, tiende lid, van de Arbowet in samenhang bezien met artikel 7.7 van het Arbobesluit werd vastgesteld op €10.800.’

Rechtszaak: https://www.uitspraken.nl/uitspraak/raad-van-state/bestuursrecht/bestuursrecht-overig/hoger-beroep/ecli-nl-rvs-2020-2630

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *