‘Alle producten 100 procent energiezuinig ontworpen in 2030′

3D-printing, robotisering van de productie en nanotechnologie zijn de top-3 ontwikkelingen die volgens de Nederlandse engineering & technology professionals volledig worden toegepast in 2030. Dit blijkt uit het kwalitatief onderzoek van recruitmentorganisatie Hays naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology die naar verwachting in 2030 een belangrijk en impactvol aandeel van de arbeidsmarkt vormen.

De Nederlandse E&T sector is volgens Hays wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen en maken van high-tech apparatuur en micro-en nanocomponenten. Hays: "Door Nederlandse ondernemingen wordt met deze technologie een essentiële bijdrage geleverd aan oplossingen voor mondiale vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid". Over energiezuinigheid zijn de Nederlandse E&T professionals dan ook erg optimistisch; 65 procent verwacht dat alle producten in 2030 volledig energiezuinig worden ontworpen. Daarnaast denkt ruim 70 procent dat ‘life cycle analysis’ (een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen) in 2030 dé manier is om te werken aan de acceptatie van technologische producten binnen de E&T-sector.

Zonnige toekomst voor werkgelegenheid

Hoewel robotisering de toekomst heeft, verwachten de professionals niet dat hun werk wordt overgenomen door robots. Slechts een kleine 30 procent denkt dat in 2030 de werkzaamheden binnen de E&T-sector voor meer dan driekwart zijn overgenomen door zelflerende en zelfdenkende virtuele robots. Professionals in deze sector hoeven zich volgens Erik van Grinsven, teamleider bij Hays Nederland, dan ook geen zorgen te maken over hun toekomstige werkgelegenheid: "Over het algemeen zie ik meer kansen dan bedreigingen. Zo moeten nieuwe technologieën nog steeds door mensen worden bedacht. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat er nog meer zelflerende robots komen die kunnen ontwikkelen, leren en programmeren. Dan zou de high-tech professional op bepaalde werkzaamheden wat meer op de achtergrond kunnen verdwijnen. Het gaat dan niet zozeer om minder arbeidsplaatsen in de sector, maar wel om een andere invulling daarvan."

Baan van de Toekomst

Het onderzoek ‘Baan van de Toekomst’ is begin 2015 uitgevoerd onder zo’n 400 professionals werkzaam in de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology. Als onderdeel van het onderzoek raadpleegde Hays futurologen voor een toekomstschets van de arbeidsmarkt in 2030 per sector en werden interviews afgenomen met specialisten uit de verschillende sectoren.

Download het volledige rapport op: www.hays.nl/baan-van-de-toekomst .