Akoestisch GPS-systeem voor onderzeeërs

Duikboten en ‘unmanned underwater vehicles’ (UUV’s) krijgen een nieuwe manier van navigatie als het aan Darpa ligt. Het ontwikkel-instituut van de Amerikaanse defensie werkt namelijk aan een akoestisch navigatiesysteem.

Het voordeel van GPS voor voer-, vlieg- en vaartuigen boven water kan niet worden ontkend. Voor onderzeeboten en UUV’s is het echter lastig om hiervan te profiteren, omdat GPS-signalen niet werken in zeewater.

Posydon

Daarom werkt Darpa nu aan ‘Posydon’ (Positioning System for Deep Ocean Navigation), in samenwerking met de Draper Group, die de ontwikkeling van het systeem voor zijn rekening neemt.

GPS werkt met een raamwerk van satellieten die in een vaste positie ten opzichte van het aardoppervlak zweven. De GPS-ontvanger in een auto of telefoon kan door de signalen van een aantal satellieten te vergelijken de positie op aarde bepalen. Het Posydon-systeem zal een dergelijke functie krijgen, maar dan met geluidsgolven; een akoestische manier van plaatsbepaling dus, vergelijkbaar met sonar.

Hoe het werkt

Het plan is om een klein aantal akoestische bronpunten in de zee te plaatsen met een groot bereik. Een onderzeeër of UUV kan de signalen van deze punten dan gebruiken om uit te rekenen waar in de zee het vaartuig zich bevindt.

Het systeem zal in 2018 klaar zijn voor proeven op volle zee. Net als GPS zal Posydon in de beginfase enkel voor militaire- en regeringsdoeleinden beschikbaar zijn. Uiteindelijk zal het (net als GPS) ook voor burgers beschikbaar komen.