Air Products bouwt waterstoffabriek in Botlek

Op 22 juni heeft de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, het officiële startsein gegeven voor de bouw van een waterstoffabriek van Air Products. De fabriek komt naast de raffinaderij van ExxonMobil. Dankzij de integratie van het productieproces voor waterstof met de productieprocessen in de raffinaderij wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt.

De nieuwe waterstoffabriek wordt gekoppeld aan het bestaande waterstofpijpleidingnetwerk van Air Products. Er wordt ook waterstof geleverd aan de aromatenfabriek van ExxonMobil en aan een aantal andere, grote raffinaderijen in de regio. De waterstoffabriek is naar verwachting medio 2011 operationeel.

 Nieuwe energiebronnen

In haar toespraak bedankte minister Van der Hoeven Air Products voor haar bereidheid om ondanks de economische situatie toch in het ambitieuze project te investeren. "Ik wil de nieuwe waterstoffabriek dan ook alvast van harte welkom heten in een regio, die zoveel werk maakt van duurzaamheid. De nieuwe fabriek is veel schoner, veel efficinter en behoort tot de meest geavanceerde ter wereld. Het Ministerie van Economische Zaken streeft naar de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. En ik hoef u er niet van te overtuigen, dat waterstof een prominente plaats verdient in de energiemix van de toekomst. Als we daarin slagen, creren we nieuwe business opportunities voor schone technologie."

Uitbreiding

De nieuwe waterstoffabriek betekent voor Air Products in Nederland een verdere uitbreiding van de activiteiten. "We hebben in de regio Rotterdam al enkele decennia een aantal installaties voor de productie van waterstof en andere industrile gassen, die we als grondstof aan raffinaderijen en de chemische industrie leveren. Dankzij dit nieuwe project nemen onze belangen in deze regio verder toe", zei Jeff Byrne, Global Vice-President Tonnage Gases van Air Products. Hij sprak zijn grote waardering uit voor de goede samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR en de regiogemeenten, die bij de voorbereiding van het project en de vergunningverlening betrokken waren.

De nieuwe waterstoffabriek vervangt een oudere waterstoffabriek van Air Products. De nieuwe fabriek is efficiënter en kan met een capaciteit van ongeveer 300 ton per dag beter aan de groeiende vraag naar waterstof voldoen. De installatie maakt gebruik van geavanceerde processen en technologie om een optimale energiehuishouding te bereiken. De fabriek is tevens geïntegreerd met de raffinaderij van ExxonMobil. De fabriek gebruikt het gas dat door de raffinaderij wordt geproduceerd als grondstof en maakt daar waterstof en stoom van. De waterstof wordt gebruikt voor de productie van schonere brandstoffen en de stoom voor de processen in de raffinaderij. Door het significant lagere energieverbruik als gevolg van dit project en de toegepaste technologie nemen ook de emissies af ten opzichte van de oude situatie. Dat betekent een grote milieuwinst.