AI wordt concreet toepasbaar voor de industrie in publiek-private samenwerking

De Jheronimus Academy of Data Science (Jads) zal de komende vier jaar met een consortium van academische en industriële partners werken aan de ontwikkeling van een Artificial Intelligence (AI)-toolkit, bestaande uit algoritmen en methoden, voor industriële toepassingen.

Jads is een alliantie tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Tilburg University (TiU) op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en Data Science. Het multidisciplinaire instituut heeft een opleidings- en onderzoeksdoelstelling en de missie om bedrijven te helpen bij de transformatie naar data-gedreven besluitvormingsprocessen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de AI instituten van TU/e (EAISI) en TiU (Mind Labs).

De ontwikkeling wordt door NWO gefinancierd in het project Certification of production process quality through Artificial Intelligence (Certif-AI) dat op 1 september 2020 van start gaat.

Het doel van het project is om de grote hoeveelheid data die door machines en in productieprocessen wordt gegenereerd te gebruiken om processen te certificeren, de kwaliteit van producten te verbeteren en problemen te diagnosticeren. Voor de industriële eindgebruikers betekent dit minder fouten in de productie en dus lagere kosten of een grotere betrouwbaarheid van het proces en dus een beter product of service.

Het project is niet alleen academisch vernieuwend door het toepassen van AI-technieken op real-time sensordata, maar ook leveren Jads en consortiumpartners een bijdrage aan het inzetten van AI voor concrete industriële toepassingen.

Implementatie bij industriële partners

De AI-toolkit zal door een onderzoeksteam van Jads en Hogeschool Utrecht worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Vier concrete toepassingen zijn gedefinieerd door Damen Shipyards, Omron, Additive Industries en VTEC. Sioux Mathware, BrightCape en UNIT040 helpen bij de implementatie van de toolkit, samen met Hogeschool Utrecht en praktische onderzoekers van Jads.

Tim Foreman van Omron: "De Omron IPC is een Build-to-Order product en kent duizenden varianten. Met Certif-AI automatiseren en integreren we het validatieproces van nieuwe varianten in het normale productieproces om zo de levertijd van nieuwe varianten significant te verkorten."

Jasper Schuringa van Damen Shipyards: "Damen ziet veel potentie in het project. Een meer datagedreven aanpak in operationele processen is een strategisch speerpunt voor Damen en maakt het mogelijk voor ons om inzichten te creëren die voorheen niet mogelijk waren. Deze inzichten bieden optimalisatiekansen maar genereren ook additionele waarde."