AI-teams produceren duurzamer dan tomatentelers

AI-teams die de groentekas op afstand besturen, telen efficiënter tomaten dan echte tuinders, blijkt uit de tweede editie van de Autonomous Greenhouse Challenge van de WUR. “De challenge laat zien dat het mogelijk is om groenten op afstand te produceren.”

"Alle AI-teams presteerden beter dan de referentietelers", zegt medeorganisator Silke Hemming. De winnaar, Team AuTomatoes, haalde niet alleen de hoogste productie maar gebruikte ook de minste energie en water. Hun AI-strategie werd als beste beoordeeld door de jury.

Vijf AI-teams teelden de afgelopen zes maanden cherrytomaten in een kascompartiment in Bleiswijk. Daarbij namen ze de managementbeslissingen op afstand, door gebruik te maken van sensoren en aanwezige technologie in de kas. Wel waren er tuinbouwmedewerkers in de kassen voor gewashandelingen en het onderhoud van de sensoren en installaties.

Niveau

Het niveau van de artificiële intelligentie was sterk omhoog gegaan ten opzichte van de eerste editie, constateerde de jury op 8 juni. Alle AI-teams haalden een hoge productie van tomaten met een goede smaak en kwaliteit. Alleen ging de winnaar veel duurzamer met de grondstoffen om. Team AuTomatoes bestond uit onderzoekers, ingenieurs, consultants en studenten van TU Delft, Van der Hoeven Horticultural Projects, KeyGene en Hoogendoorn Growth Management.

Uitdaging: data

Een grote uitdaging voor de vijf AI-teams was het bergen en analyseren van data. Ze moesten volledig vertrouwen op digitale beelden en gegevens en konden niet, zoals de referentietelers, een rondje door de kas lopen. Maar ook de referentietelers konden halverwege de wedstrijd door de coronamaatregelen hun kas niet meer in en moesten hun beslissingen baseren op data, filmbeelden en telefonisch overleg met de hoofdteler.

Belemmeringen

Er zijn nog wel belemmerende factoren voor een autonome kas. Er zijn objectieve data nodig over alle aspecten van de gewasproductie. Gebrek aan data is vaak een probleem en ook de interpretatie van die data kan nog beter. "Bovendien is meer onderzoek nodig hoe mensen en robots moeten samenwerken", stelt Hemming. Pas dan zou er sprake zijn van volledig autonome kassen waarbij een computer de beslissingen neemt.Ook blijven er goed opgeleide mensen in de kas nodig voor onderhoud van de gewassen en technologie. Dat hun werk wordt overgenomen door robots, is vooralsnog toekomstmuziek.

Bron: Resource