Theoriedag Performance Level ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)

Datum: 22 oktober 2019 Locatie: Vianen Tijd: 09.00-16.00 uur incl. lunch
Theoriedag Performance Level ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)

Doel

De nieuwe Machinerichtlijn brengt met zich mee dat er gewerkt moet worden met de nieuwe normen NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061. Deze geven eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De normen beschrijven een methodiek waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren. Door de ontwikkelingen op veiligheidsgebied rondom de software en elektronica is EN 954-1 vervangen. Hierdoor is de benadering op basis van het systeemgedrag onvoldoende. De nieuwe normen stellen naast het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, ook eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten. Daarnaast worden eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware.

 

Inhoud

• Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits

• Normen EN 954-1, ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL)

• Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits

• Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits /systemen

• Functionele veiligheid • PL (Performance Level)

• SIL (Safety Integrity Level)

• Verschillen en overeenkomsten tussen SIL en PL

• 7-Stappenplan

 

Workshops

Deze dag wordt alleen aanbevolen wanneer u module 4: Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen van de Masterclass Machineveiligheid niet heeft gevolgd.

Na de theoriedag PL/SIL of module 4: Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen van de Masterclass Machineveiligheid, kunt u deze verdiepende workshop volgen.

 

Aanmelden  

 
© Engineersonline.nl