Time series analysis and forecasting

Datum: 18 maart 2019 Locatie: Eindhoven Tijd: 18, 25 maart en 1 april 2019
Time series analysis and forecasting
Bij het analyseren van time series zoek je naar structuren en patronen om het onderliggende proces te beschrijven en uit te leggen.

Maar ook naar manieren om op basis van geschikte modellen toekomstige waarden te voorspellen of om de effecten van alternatieve scenario's te onderzoeken. Tijdens deze cursus krijg je inzicht in huidige benaderingen voor tijdsreeksanalyse, leer je de gegevens te analyseren, modelleren en valideren (met behulp van software R) en te gebruiken voor het voorspellen van tijdsreeksen en scenario-analyse.

 

Schrijf nu in!

 
© Engineersonline.nl