EO
Laatste nieuws:

Webinar over Europese normalisatie in staalsector

Datum: 20 april 2021

Locatie: online

Webinar over Europese normalisatie in staalsector

Webinar over de herstructurering van de Europese normalisatie in de staalsector.


Tijdens dit webinar wordt de nieuwe structuur besproken en wat dit biedt voor de Nederlandse staalindustrie, van fabrikant tot gebruiker, handelaren en kwaliteitsdiensten.


Kortgeleden is CEN/TC 459 'ECISS - European Committee for Iron and Steel Standardization' opgericht, waarin de twaalf Technische Commissies van de opgeheven Europese organisatie ECISS zijn ondergebracht.

 

Herstructurering in Europa

CEN gaat het driejarige traject van Europese normontwikkeling begeleiden en monitoren. Dit betekent een betere transparantie van het traject voor Europese normontwikkeling met heldere en duidelijke termijnen voor het ontwikkelen van de Europese normen.

 

Herstructurering Nederlandse staalsector

Veel bedrijven hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende Europese normen vanuit normcommissies voor verschillende onderwerpen in het gevarieerde werkgebied van staal. In de afgelopen jaren nam de activiteit af voor het ontwikkelen van Europese normen. NEN heeft daarom besloten om alle nationale commissies samen te voegen in één nieuwe nationale normcommissie ‘Staalproductie - staalgrondstoffen en -producten'.

 

Normcommissie ‘Staalproductie- staalgrondstoffen en - producten'

Deze nieuwe nationale normcommissie moet komen tot een sterker draagvlak, een grotere betrokkenheid, meer uitwisseling van kennis (over inhoud en proces) en een duidelijkere visie. Ook kan er meer invloed vanuit Nederland uitgeoefend worden op de inhoud van de Europese normen voor de staalsector.

 

Webinar

Het webinar is interessant voor iedereen die Europese normen gebruikt in de staalsector. Het betreft de hele keten; van producent tot handelaar voor onder andere damwanden en automotive sector. Het gaat ook over normen die te maken hebben met de Europese Regelgeving van Reinforcing and Pre-stressing Steel.

 

Meer informatie en aanmelden

 

Gratis nieuwsbrief

EOL

 

Focus op

ABB BV
ABB BV

Machineveiligheid, systemen en componenten

Elobau Benelux BV *
Elobau Benelux BV *

creating sustainable solutions

Pilz Nederland
Pilz Nederland

Voor industriële (veilige) automatiseringsoplossingen

Rotero Holland BV
Rotero Holland BV

Stappenmotor - Servomotor - Elektro Magneet