Zonnig Coronanieuws: grotere opbrengst zonnepanelen door schone lucht

Een onverwachte uitkomst van de Covid-19-pandemie is een vermindering van de luchtverontreiniging. In sommige steden in China lagen de sterftecijfers gedurende de lock-down zelfs lager dan ervoor: wetenschappers concludeerden dat de luchtverontreiniging meer slachtoffers maakt dan het virus. Ook zijn er metingen gedaan in Delhi. Daar heeft de schonere lucht ertoe geleid dat meer zonlicht zonnepanelen bereikt, wat resulteert in een hogere productie van schone energie.

Het werk is verschenen in het tijdschrift Joule.

"Delhi is een van de meest vervuilde steden ter wereld", zegt eerste auteur Ian Marius Peters van Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (Duitsland). "Bovendien heeft India aan het begin van de pandemie een drastische en plotselinge afsluiting doorgevoerd. Dat betekent dat de luchtverontreiniging heel plotseling is verminderd, waardoor de gevolgen gemakkelijker op te sporen zijn."

Peters en zijn collega’s hadden eerder onderzoek gedaan in verschillende steden, waaronder Delhi, om te kijken hoe nevel en luchtverontreiniging van invloed zijn op hoeveel zonlicht de grond bereikt en wat het effect is van luchtverontreiniging op de output van zonnepanelen. De fotovoltaïsche (PV) systeeminstallatie in Delhi die voor het eerdere werk werd gebruikt, was nog steeds aanwezig en gegevens over de hoeveelheid zonnestraling die de PV-installatie bereikte (het niveau van bezonning) waren beschikbaar van voor en tijdens de lock-down.

Volgens de onderzoekers lag de hoeveelheid zonlicht die de zonnepanelen in Delhi bereikte eind maart 8% hoger dan in dezelfde periode in 2017, ‘18 en ‘19. De zonnestraling nam toe van ongeveer 880 W / m² tot ongeveer 950 W / m2. Informatie over luchtkwaliteit en fijn stof suggereert dat verminderde vervuilingsniveaus een belangrijke oorzaak waren van de stijging.