Zijn keuringsinstanties wel onafhankelijk?

Onlangs stelde NRC Handelsblad in het artikel ´Veiligheid liften in gevaar door dubieuze keuring’ de afhankelijkheid van een aantal keuringsinstanties van de onderhoudsbedrijven aan de kaak.

In het artikel wordt Michael Douqué, directeur van het Liftinstituut, geciteerd.
Uit een nog niet openbaar rapport van de Arbeidsinspectie blijkt dat de onafhankelijkheid in het geding komt/is van keuringsinstanties die voor een groot deel van hun omzet afhankelijk zijn van opdrachten door de liftbedrijven voor keuringen. Dit is in toenemende mate aan de orde omdat de liftbedrijven graag aan de klant onderhoud en keuring in één contract willen aanbieden.

Nieuw stelsel voor certificering

De overheid is druk met een nieuw stelsel rond wettelijk verplichte certificering door keuringsinstanties, onder andere die voor liften. Het lijkt er op dat de overheid de uitkomsten van het Arbeidsinspectierapport niet meeneemt in het nieuwe stelsel.
Het zou beter zijn als de overheid de bulkcontracten van keuringsinstanties met liftbedrijven verbiedt in dit nieuwe stelsel. Dit om het risico te vermijden dat een keuringsinstantie niet meer onafhankelijk kan keuren, vanwege de afhankelijkheid van zijn opdrachtgever.

Het Liftinstituut vindt het beter dat de overheid in deze tijd aan de voorkant de onafhankelijkheid van de keuringsinstanties maximaal faciliteert dan dat zij aan de achterkant dit allemaal gaat controleren. Los van de vraag of je dit wel controleren kan.
Lees het artikel ‘De lift is gevaarlijker dan je denkt’ uit het NRC Handelsblad.

 NRC artikel- lift gevaarlijker.pdf

.

Bron: Liftinstituut