WoTS – Development Club helpt bij productverbetering

24 jaar geleden is een aantal technische ontwikkelbedrijven een samenwerking aangegaan. Ondertussen is die groep uitgegroeid tot een club van zo’n zestig bedrijven, met het doel kennis uit te wisselen en elkaar te helpen. Een deel van de leden is te vinden op de WoTS – en staat daar potentiële klanten ook weer met raad en daad terzijde.

Op zoek naar technologische creativiteit voor je product maar heb je niet alle technische competenties tot je beschikking? Dan kan de Development Club wel eens een oplossing bieden. In 1994 is de club opgericht als een cluster bedrijven binnen de branche industriële elektronica van de FHI, de federatie van Technologiebranches. Ondertussen zijn zo’n zestig technische ontwikkelbedrijven aangesloten. Elk met zijn eigen expertise op het gebied van mechatronica, sensoren, embedded software of industrieel ontwerp.

Toegevoegde waarde

Hoe dit in zijn werking gaat? Elke drie maanden organiseert de Development Club voor haar leden een interactieve bijeenkomst. Dit is meestal bij een OEM’er die elektronica gebruikt in zijn producten. Vaak is er een rondleiding en geeft het gastbedrijf een introductie. Er is eigenlijk altijd een technische ‘case’ in het spel, waarbij de leden in een interactieve sessie brainstormen over een oplossingsrichting. Het gastbedrijf krijgt zo de inzichten van meerdere slimme bedrijven en de bezoekende leden hebben de mogelijkheid hun expertise te etaleren. Om de neutrale rol van de leden te behouden blijft het hierbij voor de Development Club. Het eerste contact is gemaakt. Het staat de leden en het gastbedrijf wel vrij om eventueel zelf een vervolg in te zetten.

Niet-leden kunnen hier ook op uitnodiging bij aanwezig zijn. Tijdens zo’n meeting kunnen nieuwe leden of leden die een strategische ontwikkeling doormaken een ‘elevator pitch’ geven. In enkele minuten stel je je firma voor en maak je duidelijk waar de specifieke kennis, toegevoegde waarde en marktgebied liggen. Vervolgens zoek je samen met de aanwezige partijen aanknopingspunten en kijk je waar je complementair bent voor collega-bedrijven. Een ideaal netwerk dat je kunt gebruiken om je product beter in de markt te zetten. Of het nu gaat om waardecreatie, keuzes van toe te passen technologie of marktoriëntatie.

De voorzitter van de Development Club, Hans Zijlstra van Elincom zegt hierover: "De Development Club stelt zich onafhankelijk op en kan met de verschillende expertisen van de betrokken partijen het verschil maken voor een start-up maar ook voor een partij die al langer meedraait, maar worstelt met een nieuw idee". Waarom de bedrijven deze rol op zich nemen? "Het is in ieders voordeel om dit zo te doen", zegt Zijlstra. Als voorbeeld noemt hij een bedrijf dat actief is in high-end testsystemen voor elektronicacomponenten. "Het bedrijf wilde graag een product introduceren dat veel kleiner moet zijn dan het huidige, maar wist niet goed of de componentendichtheid van de printplaat beter kan bij hun enorme datastroom en grote signaalintegriteit. De toegevoegde waarde van de Development Club is dat er partijen bij elkaar worden gebracht voor wie bepaalde specialismen dagelijks werk zijn".

Vraaggesprekken

Om een idee te geven over de kennis en kunde van de Development Club, heeft de redactie van vakblad Elektronica vertegenwoordigers van Ideetron, Van Mierlo Ingenieursbureau, Dekimo en 3T om een toelichting gevraagd. Tijdens een kort vraaggesprek vertellen over hun expertise en de toegevoegde waarde van de Development Club:

Ideetron

Als eerste spreken we met elektronica ontwerper en eigenaar van Ideetron Bart Hiddink.
Bart, vertel eens. Wat voor soort producten levert Ideetron?
"We hebben verschillende producten en iemand die onze webshop kent, weet ook welke we verkopen. Zo simpel is het. Misschien is het interessanter om te vertellen waar Ideetron op draait en waarmee we ons geld verdienen"

Dat mag natuurlijk ook. Wat is dat dan?
"De webshop laat zien wat we kunnen. Maar de toegevoegde waarde van Ideetron is niet het verkopen van producten. Onze core-business is de ontwikkeling van elektronica op klantspecificatie".

Producten op maat dus. Kun je daar een voorbeeld van geven?
"Dat kan een besturing zijn voor de distributie van medicijndoosjes of bijvoorbeeld een meetsysteem voor het bepalen van de krachten tijdens het fietsen. We doen het hele traject van idee tot realisatie en massaproductie."

En het ontwerp van de Proximo, de beursgadget van de WoTS, niet te vergeten. Dus van meerdere markten thuis?
"We denken in ieder geval graag mee over een mogelijke oplossing. Ideetron is een samengesteld woord van Idee en elektronica. We beginnen bij uw idee en we leveren elektronica. Dus hebt u een goed idee? Denk Ideetron!"

En dat doen jullie ook zo als lid van de Development Club?
"We doen uiteraard mee met de bedrijfsbezoeken en we denken actief mee in de gepresenteerde cases. Verder ben ik bestuurslid en ik hoop daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan het kloppende hart van de Development Club. Ik zoek daar, buiten het vergroten van mijn netwerk, natuurlijk ook een stukje zelfontplooiing."

Ideetron is te vinden op stand G025 (hal 10)

Van Mierlo Ingenieursbureau

Algemeen directuer Marc van Mierlo is sinds 1992 betrokken bij de Development Club. Daarnaast is Marc bestuurslid van DevLab, een initiatief om wederzijdse kennisoverdracht tussen universiteiten en de industrie te laten plaatsvinden.

Wat kun je vertellen over de producten die jullie op de WoTS willen tonen?
"Sinds de WoTS 2016 hebben we niet stilgezeten. We hebben veel ontwikkelingen van intelligente elektronica voor meet- en regeltechniek voor derden gedaan. Zoals voor Cerescon een Asperge Oogstmachine, en voor Océ Technologies een printsysteem om tanden mee te kunnen printen".
Ligt daarmee voor jullie de focus op de ontwikkeling van gevraagde producten?
"Niet alleen. Op de beurs tonen we ook eigen ontwikkelingen. Zo hebben we Prevals ontwikkeld. Met dit printkop evaluatie systeem kun je snel onderzoek doen met Material Jetting, met het inktachtige materiaal waarmee je wilt werken. Een ander product is de Smart Flush Legionella. In het kader van IoT hebben we dit ontwikkeld, om ziekte door de Legionella bacterie te voorkomen".

Die diversiteit aan kennis en producten zal goed van pas komen bij de Development Club.
"Ik ervaar het als een win-win situatie. De bedrijven die gebruik maken van onze diensten leren er zeker van. Maar dat geldt ook voor de leden van de Development Club. Onbekend maakt onbemind. Je bent al gauw een bedreiging. Dat geldt niet voor de Development Club waardoor de discussies voor iedereen waardevol zijn".

Je bent ook nauw betrokken bij het DevLab. Spelen zij nog een rol in de ontwikkelingen bij Van Mierlo?
"Jazeker. Door het DevLab is bijvoorbeeld een meshsysteem ontwikkeld. We hebben dit toegepast in een veertiental appartementen in Eindhoven. Daarmee willen we onderzoek doen naar de zelflerendheid van zo’n appartement".

Klinkt interessant!
"Dat is het ook. Op de beurs kunnen we hier veel meer over vertellen dus kom gerust bij ons langs".

Van Mierlo is te vinden op stand G009 (hal 11)

Dekimo

Vervolgens spreken we met Johan Van Eemeren, managing director Dekimo Leuven in België, een van de dertien vestigingen van de Dekimo group. Dekimo Leuven ontwikkelt embedded software en elektronicatoepassingen voor de industrie en richt zich ook op PCB layouts.

Jullie zijn relatief kort lid van de Development Club?
"Dat klopt. We zijn met Layers sinds 2016 lid van FHI en daarmee ook van de Development Club. Maar in 2008 is Layers gaan samenwerken met de Dekimo Group. Na die integratie opereert Layers onder de naam Dekimo Leuven."

Wat was de reden om je als Belgisch bedrijf bij FHI aan te sluiten?
"Het voordeel voor Dekimo is dat wij hierdoor ons netwerk in Nederland versterken. In Nederland hebben wij trouwens inmiddels een team van zes layout engineers. Voor de Development Club kunnen we dan weer specialistische kennis inbrengen zoals op het gebied van toepassingen voor real time beeldverwerking, al dan niet met FPGA."

Kun je daar een voorbeeld van geven?
"Het bedrijf miDiagnostics bouwt een geminiaturiseerde versie voor een ‘complete blood count’. Deze CBC behoort tot de meest frequent aangevraagde bloedtesten door dokteren en specialisten die ze doorgaans in gespecialiseerde laboratoria uitvoeren. miDiagnostics mikt er echter op dat de resultaten binnen tien minuten toegankelijk zijn voor dokters en patiënten. Dekimo ontwikkelt hiervoor een lens-free imaging systeem."

Hoe gaat dat in zijn werking?
"miDiagnostics maakt gebruik van het lens-free imaging systeem in een compacte adapter. Dit vermijdt het gebruik van complexe en dure optica. De test-strip waar het bloed door loopt bevat een silicium-gebaseerde nano-fluidics chip. Deze stuurt laserlicht door het bloed en door de test-strip. Een CMOS image sensor leest daarna het interferentiepatroon van alle in het bloed aanwezige cellen uit."

Kunnen jullie op de WoTS hier verder op ingaan?
"Natuurlijk. Iedereen is welkom en we geven graag een nadere toelichting over het product en de ontwikkeling."

Dekimo is te vinden op stand F076 (hal 11)

3T

Sinds 2014 is het management van 3T in handen van twee personen: CEO Richard Mijnheer en COO Norbert Beltman. 3T electronics & embedded systems ontwikkelt, levert en onderhoudt klantspecifieke elektronica en embedded systemen. Mijnheer licht dit nader toe.

Internationaal met Twentse roots volgens jullie website?
"Dat klopt! Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en de TU Twente is in 1982 de stichting Centrum voor Micro-Elektronica Twente opgericht. Dat was eigenlijk het begin van 3T. Maar ondertussen hebben we twee vestigingen. Een in Enschede en een in Eindhoven."
Welke producten willen jullie op de WoTS onder de aandacht brengen?
"We laten drie producten zien waarin elektronica en embedded software zit die wij ontwikkeld hebben. Een motorsturing voor rescue-gereedschap voor Holmatro, elektronica in een medisch klasse 2B systeem voor The 37 Company en als laatste een prototype van een lokalisatiesysteem voor borstkanker voor Sirius Medical Systems."

Kun je iets meer over het prototype vertellen?
"Op basis van magnetisme zal het prototype een tumor op afstand en richting nauwkeurig kunnen lokaliseren. Deze nieuwe lokalisatietechniek verbetert het werk van de chirurg en maakt het mogelijk om kleinere tumoren in een eerder stadium te verwijderen. Daarnaast leidt het tot een mooiere cosmetische oplossing en kost het de patiënt minder tijd. Het is niet langer nodig om op hetzelfde moment zowel een tijdslot bij radiologie als bij de chirurgische afdeling in te plannen."

Dat klinkt klantgericht. Pas je die vaardigheid ook toe bij de Development Club?
"Ja. Wij zijn ons steeds meer bewust van de behoefte van de klant. Daarna vertalen we dat naar een technische oplossing. Dat geldt ook voor het prototype van Sirius. Telkens verifiëren we of de klant tevreden is. Het kan namelijk technisch perfect zijn, maar als het niet voldoet aan de wensen houdt het op."

3T is te vinden op stand G020 (hal 11)