Workshop ‘Bewust veilig leidinggeven’

De workshop ‘Bewust veilig leidinggeven’ is onderdeel van de EVO Bewust Veilig Campagne.

Ongevallen met heftrucks zorgen jaarlijks voor zo’n 5 doden en 1.700 gewonden1. Naast menselijk leed veroorzaken ongevallen ook economische schade. Om de veiligheid op de werkplek te bevorderen, hebben bedrijven doorgaans al veel technische preventiemaatregelen ingezet en organisatorische verbeteringen doorgevoerd.
 
Onveilig gedrag van medewerkers komt echter nog steeds voor. Veiligheidsbewustzijn vermindert het aantal ongevallen en zorgt voor minder schade. En uiteindelijk dus voor kostenbesparingen in uw organisatie.
 

Doelstelling

In deze workshop leert de leidinggevende hoe medewerkers geholpen kunnen worden om veiligheidsbewuster te werken. Bijvoorbeeld hoe zij aangesproken kunnen worden op, soms goed bedoeld, onveilig gedrag. De workshop heeft een interactief karakter en is met name gericht op het opdoen van direct toepasbare tips/trucs en handvatten en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de deelnemers.

Na de workshop zijn de deelnemers:

  • in staat om te benoemen welke factoren invloed hebben op de arbeidsveiligheid
  • in staat om technische en organisatorische verbetermaatregelen te benoemen en toe te passen
  • zich ervan bewust dat het veiligheidsbewustzijn van de medewerker van grote invloed kan zijn op de arbeidsveiligheid
  • zich ervan bewust dat de leidinggevende een belangrijke rol kan spelen bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn
  • in het bezit van praktische tips, tricks en tools om het veiligheidsbewustzijn van hun medewerkers te beïnvloeden/vergroten.

     
Door een toegekende subsidie van het ministerie van SZW vanuit hun actieplan ‘Arbeidsveiligheid’, is deze workshop gratis voor EVO-leden.

Inlichtingen: www.evo.nl/site/workshop-bewust-veilig-leidinggeven