Woensdag belooft drukste beursdag te worden

Om een goede inschatting te krijgen van de beursdrukte per dag wordt bij inschrijving gevraagd op welke dag de bezoeker van plan is om naar de beurs te komen. Uit de eerste registraties blijkt dat 30 procent van de bezoekers van plan is om de beurs op dinsdag te bezoeken, 42 procent komt op woensdag en 28 procent van kiest voor de donderdag.

Ook de gadget Helios blijkt populair onder de potentiële beursbezoekers: 70 procent geeft aan de Helios te willen verzamelen. In totaal kunnen 2700 belangstellenden zich aanmelden voor de Helios. Ervan uitgaande dat 6000 mensen zich registreren (dat komt in de praktijk neer op 4000 daadwerkelijke bezoekers), zal het aantal aanmeldingen voor de Helios oplopen tot 4200. Conclusie: 1500 mensen vissen achter het net. Dat is dus een reden om niet te lang te wachten met registreren.

Verwachte drukte voor seminars

In 2011 waren de seminars bij Electronics & Automation voor het eerst gratis te bezoeken. Dit had tot gevolg dat het aantal aanmeldingen sterk steeg, maar ook dat in sommige gevallen de helft van de voorgeregistreerde deelnemers toch voor een andere tijdsbesteding bleek te kiezen. De tabel geeft een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het aantal bezoekers per seminar. Ook hier lijkt woensdag de drukste dag te worden, vervolgens dinsdag en daarna donderdag. Is er een relatie tussen het seminarbezoek en de dag dat bezoekers gaan komen? Of bepaalt de agenda welk seminar wordt bezocht? Helaas, gaan de statistieken niet zo ver dat causale verbanden zijn aan te tonen.

Dag

Seminar

Verwacht aantal bezoekers

Dinsdag

Traceabillity

100

Dinsdag

Tomorrow’s Electronics

250

Woensdag

Wireless

275

Woensdag

Zelf ontwikkelen of uitbesteden

140

Donderdag

Reliability

110

Donderdag

Hoe ver reikt de invloed van een ontwikkelaar?

100