Wijziging aan bestaande autolaadkraan uit 1980; wat zijn de verplichtingen als het gaat om de CE-markering?

Wij willen een defecte (niet meer verkrijgbare) extensiecilinder op een bestaande autolaadkraan (bouwjaar 1980) vervangen door een ander type telescoopcilinder. Valt de autolaadkraan op een trailer voor goederentransport onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn en is dan een Notified Body noodzakelijk voor goedkeuring voor de CE-markering?

Vraag

Valt een ingrijpende wijziging (revisie) aan het extensieorgaan van een autolaadkraan op een trailer voor goederentransport onder Bijlage IV item 17. ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 m bestaat’.
Met andere woorden, is een beoordeling door een Notified Body (NoBo) alsnog verplicht na de realisatie? Hijshoogte vanaf b,k, haak is minder dan 3,0 m (wordt begrensd door het aanbrengen van een deels kunststof/deels stalen stopbus in de hefcilinder). Wijziging betreft uitsluitend het vervangen (!) van een defecte (niet meer verkrijgbare) extensiecilinder op een bestaande autolaadkraan (bouwjaar 1980) door een ander type telescoopcilinder. Lastmoment op fundatie en giekdelen blijft hetzelfde. Lastmomentbeveiliging door verzegelde (bestaande) reduceerklep op hydraulisch circuit hefcilinder. Anders gezegd: valt het maken van een vluchtverstelling met een vervangend, niet-origineel (!) component nog steeds onder de definitie van ‘veilig hijsen’? Aanleg TCD/NL-Handleiding (vertaling) / risicobeoordeling en CE-markering vanwege de ingrijpende wijziging van de bestaande autolaadkraan wordt (in eigen beheer!) allemaal in acht genomen. Keuring van trailer en autolaadkraan ten behoeve van eerste ingebruikname vindt eveneens plaats na de revisie.

Antwoord 

De bovenstaande autolaadkraan op een goederentrailer valt niet onder Bijlage IV item 17 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Dit komt omdat deze goederenkraan geen personen heft en de vrije val lager is dan 3 meter. Er is daarmee geen NoBo-goedkeuring noodzakelijk, de (EU-CBI)-verplichting ontbreekt. 
De laadkraan betreft een oudere kraan uit 1980 en voldoet op veel veiligheidsaspecten niet aan de huidige ‘stand der techniek’, zoals beschreven in de NEN-EN 12999:2011+A1:2012); Hijskranen – Laadkranen. Zie de link: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-129992011A22018-en.htm
Los van het feit of de genoemde wijziging beschouwd moet worden als een ‘substantiële wijziging’, moet conform de eisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen, die is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de ‘stand der techniek’ overwogen worden. Als de genoemde normeisen (aanmerkelijk) veiligheid verhogend zijn in relatie tot de kosten die dat met zich meebrengt, moeten binnen redelijke termijn deze beheersmaatregelen doorgevoerd worden. 
Er zijn diverse eisen uit de norm NEN-EN 12999 uit 2010 die als veiligheid verhogend beschouwd kunnen worden en geïmplementeerd moeten worden op deze bestaande 40 jaar oude autolaadkraan. Denk hierbij aan de lastmomentbeveiliging (LMB) en een stempelbeveiliging (detectie die voorkomt dat er gehesen kan worden zonder dat de stempels volledig uitgeschoven zijn). De eigenaar moet afwegen of het doorvoeren van dergelijke beheersmaatregelen, samen met diverse andere verplichtingen, opweegt tegen de (mogelijk lagere) kosten van de aanschaf van een nieuwe autolaadkraan, die wel aan alle veiligheidseisen voldoet.
 
Deze vraag is beantwoord door FUSACON B.V.