Wie is er verantwoordelijk als een constructie het begeeft?

Wie bepaalt dat een las goed is? Als ik een constructie moet lassen volgens instructie van de opdrachtgever, wie is dan verantwoordelijk als de constructie het begeeft?

Aanpassingen aan een machine door een zzp’er in exacte aanwijzing van de opdrachtgever, wie is er dan verantwoordelijk?  Hoe kan je op de werkbon aangeven dat je als zzp’er geen berekening heb gemaakt van de constructie en geen constructiedossier heb ontvangen van de opdrachtgever? (vrijwaring). 
 
Antwoord:
Wie bepaalt dat een las(verbinding) goed is? In eerste instantie degene die de las legt en de las vervolgens controleert (al of niet diepgaand, door kijken, onderzoek met penetrant, Rö, e.d.). Hierbij wordt niet ingegaan op de vraag of het terecht is dat op die plek moet worden gelast vanuit oogpunt van de constructie(veiligheid). Als een opdrachtgever bepaalt hoe je moet lassen kan dit op grond van zijn (meer)kennis op dit gebied. Hierbij geldt echter een wederzijdse verantwoordelijkheid. Als u tegen de algemene erkende lasregels in, wordt gevraagd iets te lassen waardoor bijvoorbeeld de las waterstofbrosheid gaat vertonen of door temperatuurverschillen gaat scheuren, moet u op grond van de eigen vakervaring de opdrachtgever in kennis stellen of de opdracht weigeren. In feite bent u verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van uw vak. De opdrachtgever mag er dus vanuit gaan dat je bijvoorbeeld de juiste lasstaaf pakt en dat deze lasstaaf bijv. droog is opgeslagen, de juiste lasinstellingen kiest, e.d. Hetzelfde geldt voor de aanpassingen aan de machine. Als u hierbij een klus doet, geldt de verantwoordelijkheid voor louter het correct uitvoeren van deze klus. Voorbeeld: u last een trap voor een machine die geschikt moet zijn uitsluitend voor het één persoonsgebruik en er blijkt dat er in de praktijk wel vijf personen tegelijk op kunnen lopen. Het is duidelijk dat bij bezwijken van die trap u niet hiervoor verantwoordelijk bent (in de harde praktijk zal de opdrachtgever u desondanks proberen hiervoor aansprakelijk te stellen).  Omgekeerd kan het zijn dat u een tekening krijgt waarbij de trapbreedte zodanig is dat er wel tien personen tegelijk overheen kunnen en u deze belasting had kunnen weten en daardoor had kunnen zien dat de getekende lasverbindingen niet toereikend zouden zijn.  Bij een eventuele rechtszitting geldt een zogenoemde ‘koper/verkopersdwaling’ of te wel als u het redelijkerwijs zou kunnen vermoeden dat deze trap 10 personen moet dragen, moet u de opdrachtgever wijzen vanuit uw vakervaring op zijn tekortkoming. Helaas geen eenduidig antwoord, dus leg daarom in geval van twijfel e.e.a. schriftelijk vast (e-mail met retourbevestiging helpt ook). Dus werkbon inscannen en deze e-mail toesturen met bevestiging wat u gaat opleveren.