Wie is er helderziend in kabelland?

Voorspellen is moeilijk, vooral over de toekomst. Deze uitspraak wordt toegeschreven aan Niels Bohr en Samuel Goldwyn, Mark Twain, Robert Storm Peterson en een aantal anderen. En hoewel het moeilijk te betwisten is, is juist dat een fundamentele doelstelling van innovaties; voorspellen. Lapp stapte ervoor in de tijdmachine naar 2050.

In juni was Aandrijven en Besturen te gast in Berlijn waar kabelspecialist Lapp hamerde op creativiteit; digitale technologie verwerken in nieuwe producten. Los van het productniveau zoekt Lapp het in een generieke innovatieaanpak. "Het werd tijd om ons innovatieproces om te gooien", vertelt directielid Georg Stawowy. Daarbij zette het bedrijf een stip op de horizon in 2050. Geen half werk; meer dan een kwart eeuw vooruitkijken. Stawowy: "We hebben een sprong voorwaarts gemaakt naar 2050 en kijken van daaruit terug naar 2030. De eerste stap in de methode was om te analyseren hoe het jaar 2050 eruit zou zien. Daaruit hebben we de megatrends gefilterd, voor elke trend verschillende scenario’s beschreven en de voor Lapp meest relevante scenario geselecteerd."

Trends verbindingstechnologie

Het ging niet om het exact voorspellen van de toekomst, maar om het definiëren van oriëntatiepunten voor innovatie. Op basis hiervan keek het bedrijf welke gevolgen dit zou hebben voor LAPP in 2030. We pikken er een paar megatrends uit, waar Lapp haar koers op zal bepalen. De toekomstscenario’s dienen als leidraad voor Lapp bij de ontwikkeling van nieuwe producten:

  • Online verkoop zal hard groeien;
  • Digitale technologieën zal behoeften van gebruikers digitaal herkennen en omzetten in een order;
  • Elke machine en elk actief onderdeel zal in de toekomst zijn eigen IP-adres hebben. Daarom zullen er geen zuivere stroomkabels meer zijn, elke kabel zal ook gegevens verzenden;
  • Miniaturisering is niet te stoppen: chips, sensoren en machines worden steeds kleiner. Dit alles vereist ook kleinere kabels, connectoren en andere verbindingscomponenten;
  • Draadloze technologieën openen tal van nieuwe mogelijkheden – bijvoorbeeld op het gebied van mobiele machines. LAPP, als aanbieder van verbindingsoplossingen, moet dit ook kunnen bieden.
  • Modularisatie van de producten.

Snelle digitalisering

De vrijheid in ontwerpen, denken en creëren leidt tot een nieuw innovatieproces, Innovation for Future, dat deze trends het hoofd moet gaan bieden, waarbij Guido Ege, hoofd Product Management & Development bij Lapp, graag spreekt over de kansen van dit model. "Economische verandering door snelle digitalisering, nieuwe businessmodellen en onzekerheid over de toekomst vragen ook om een nieuwe aanpak van het innovatieproces." En zoals zo vaak worden ze geboren uit eerdere ervaringen. Zo geeft Ege twee voorbeelden.

Leveranciers van kabelbomen kopen bulkkabelproducten, connectoren en kabelwartels van LAPP en assembleren vervolgens de afgewerkte kabels. Om de eindgebruiker in staat te stellen de kabels toe te wijzen, worden ze gemarkeerd door de leverancier. Hiervoor typt een medewerker de aanduidingen van het schakelschema van de klant in en drukt de markeertags af, die ook afkomstig zijn van LAPP. Tijdens de productie wijzen andere medewerkers de labels toe aan de afzonderlijke kabels en bevestigen ze. Dit handmatige proces is tijdrovend en heeft een hogere foutmarge.

Cloudmarkering

Lapp bedacht hiervoor een oplossing, cloudmarkering. De machinefabrikant laadt de informatie voor de markeringen in de cloud, waar de leverancier ze kan downloaden en afdrukken. Het voordeel is dat elk label uniek is toegewezen aan zijn positie in het schakelschema, wat het aanbrengen van de labels veel sneller maakt en de kans op fouten minimaliseert. Bij het ontwerpproces werden potentiële klanten betrokken. "Echter zijn we te laat gaan denken over de fysieke realisatie en om een softwarepartner in te schakelen", blikt Ege nu terug. Door gebrek aan tijd, budget en verantwoordelijkheid gebeurde er een jaar lang niets. Ondertussen ligt cloudmarkering weer op schema, een dienstverlener in India ontwikkelt er nu de software voor.

Voorspellend onderhoud

Een ander topic is voorspellend onderhoud. Lapp bekijkt hoe het falen van een kabel te voorspellen valt, voordat het te laat is. Lapp-ontwikkelaars vonden middelen om de effecten van veroudering en de faalkans van een kabel, en daarmee een afnemende transmissiecapaciteit, te meten. Hiervoor worden technische parameters van de kabel tijdens het gebruik gemeten en vergeleken met de uitgebreide meetgegevens van het testlaboratorium van LAPP. Probleem was dat de oplossing technisch veeleisend was en daarom hebben de ontwikkelaars zich lange tijd uitsluitend op technologie gericht. "In dit geval vroeg niemand zich af welke klanten zo’n systeem nodig zouden kunnen hebben en hoeveel ze bereid zouden zijn ervoor te betalen", zegt Ege. In het LappsLab op de Hannover Messe 2019, toen de oplossing voor het eerst werd gepresenteerd, was de belangstelling enorm. Ege: "Nu willen we deze oplossing samen met onze pilotklanten verder ontwikkelen en er een passend businessmodel voor ontwikkelen".

Innovation for Future

Cloudmarking en voorspellend onderhoud laten volgens Ege zien hoe innovatieprocessen kunnen verlopen als innovatiemanagement niet past bij de uitdaging. In het eerste geval werd de technische implementatie vergeten, in het tweede geval de klant en het businessmodel. Voor Lapp reden om na te denken over een nieuw innovatieproces dat nieuwe ideeën kan begeleiden en tot succes kan leiden: Innovation for Future. Voor deze aanpak zijn er drie voorwaarden waaraan parallel moet worden voldaan: er moet een technische oplossing worden ontwikkeld, er moet met minstens één potentiële klant worden gesproken en er moet een businessmodel worden ontwikkeld met alle Lapp-elementen. Innovation for Future wordt dit jaar bij Lapp geïntroduceerd. Als het innovatieconcept zijn waarde bewijst, zal het de onderneming ingrijpend veranderen, verwacht Ege: "Het gaat immers niet alleen om individuele productinnovaties. We evolueren van een leverancier van fysieke producten naar een leverancier van oplossingen. En dat beïnvloedt proces, logistiek en management."

Bron: Aandrijven en Besturen