Wettelijk draagvlak NEN 3140

In de Beleidsregels Arbeidsomstandigheden van de overheid wordt onder meer verwezen naar de NEN 3140, voor een veilige bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties, industriële installaties en arbeidsmiddelen. Dit uitvoeringsinstrument bij de Arbowetgeving wordt nog dit jaar ingetrokken, zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent echter niet dat het wettelijk draagvlak onder de norm komt te vervallen. Het kan ook sterker worden.

Wettelijk draagvlak NEN 3140Oud-Minister Donner sprak eind vorig jaar met de Vaste Kamercommissie van SZW over de Beleidsregels Arbeidsomstandigheden. Tijdens dat overleg werd juist als reden voor verlenging van de Beleidsregels aangevoerd, dat slechts vijftig procent van de bedrijfssectoren in ons land een eigen Arbocatalogus heeft opgesteld om de veiligheid van de werknemers te vergroten.

Oud-Minister Donner gaf daarna aan te overwegen de Arbobeleidsregels ook na 1 januari 2010 te handhaven. Ook al vindt hij deze verouderd, net als de normen waarnaar daarbij wordt verwezen.

 

Ingetrokken

Zijn ministerie meldt nu, dat de Beleidsregels Arbeidsomstandigheden dit jaar toch worden ingetrokken. Maar ook, dat er nog geen precieze datum is vastgesteld: "Momenteel is een screening bezig van de Beleidsregels op verzoek van sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Deze screening heeft ook plaatsgevonden voor de Arbowetswijziging van 2007. Dit houdt in dat er gekeken wordt waar concrete normen in beleidsregels voorkomen." "Destijds zijn al diverse normen direct in Arbowetgeving opgenomen. Maar niet allemaal, hiervoor zijn criteria gebruikt. Nu zal per Beleidsregel en concrete norm worden aangegeven wat de redenen zijn om ze niet op te nemen in regelgeving. Dat kan eventueel alsnog leiden tot opname van een norm in wetgeving." Dit zou dus kunnen beteken dat de NEN 3140 verschuift van de Beleidsregels naar de wetgeving zelf. Maar dat staat nog niet vast.

 

Nieuwe NEN 3140

"Indien dat het geval is zal de betreffende Beleidsregel niet vervallen, voordat deze opname in de wet heeft plaatsgevonden. Een actualisatie van beleidsregels zal echter niet plaatsvinden", zo meldt het ministerie.

Intussen werkt NEN aan een nieuwe NEN 3140, die rond de komende zomer wordt verwacht.

Bron: NEN