Werk in vleesindustrie moet nog veiliger

De Arbeidsinspectie ziet bij haar controles in de vleesverwerkende industrie verbetering van de veiligheid van werknemers, maar nog niet genoeg.

Bij meer dan de helft (54 procent) van de ruim 250 bezochte slachterijen en vleesverwerkende bedrijven was vorig en dit jaar iets mis. In 2005 was dat 61 procent en in 2003 zo’n 75 procent.

Vooral onbeschermd werken met machines en messen leverde gevaar op. De branche maakt wel serieus werk van arbeidsomstandigheden, maar de afspraken werden in de praktijk lang niet altijd nageleefd. Dat moet verbeteren, vindt de Arbeidsinspectie: het gedrag op de werkvloer moet veiliger worden. Naar aanleiding van de resultaten van de inspecties spant de branche-organisatie zich daarvoor al extra in. Ze heeft maatregelen op een rij gezet waarmee bedrijven veiligheidsrisico’s kunnen voorkomen, vooral bij het werken met messen en machines.

Beschermkappen

Onveilige machines waren bij de controles in de vleesverwerkende industrie de grootste boosdoener: bijna de helft van de overtredingen had hiermee te maken. Het gaat bijvoorbeeld om snij- en zaagmachines waaraan beschermkappen ontbreken. Het risico op ernstig letsel aan vingers en handen is dan groot. Ook werd er regelmatig onveilig gewerkt met vlijmscherpe messen. Werknemers staan bijvoorbeeld te dicht op elkaar of gebruiken geen handschoenen, steekschorten of armbescherming. Gevaarlijke situaties ontstaan ook als het werk met de messen gebeurt op beweegbare verhogingen (bordessen), vooral als er geen bescherming is tegen valgevaar.

De Arbeidsinspectie constateert dat de voorlichting en werkinstructie aan buitenlandse werknemers over het algemeen goed is. Van de overtredingen heeft 15 procent te maken met gebrekkige informatie aan deze werknemers. Zij krijgen niet altijd vooraf via het uitzendbureau informatie over de risico’s en veiligheidsmaatregelen.

Toezicht

De Arbeidsinspectie blijft de komende jaren in deze sector controleren. Daarnaast gaat ze de redenen in kaart brengen waarom een deel van de bedrijven onveilig werkte. Zijn deze ondernemingen onvoldoende doordrongen van het belang van goede werkomstandigheden? Is er te weinig toezicht op de werkvloer? Afhankelijk van het resultaat van de inventarisatie zal de inspectiedienst samen met de branche-organisatie actie ondernemen.

Bron: Arbeidsinspectie