Welk type lichtscherm moet ik gebruiken?

Wij bouwen een installatie PLd volgens EN 13849-1. Kan ik type 2 lichtschermen gebruiken?

Wij hebben in onze fabriek verschillende inloopbeveiligingen (lichtschermen) zitten. Sommigen hebben twee stralen, sommigen drie. Nu heb ik gehoord dat een twee-straals lichtscherm niet meer gebruikt mag worden?
Is dit zo? En moet ik de schermen dan vervangen?

Antwoord:

De norm IEC 61496-1 is in 2013 gewijzigd en aangenomen. Met deze revisie van de norm IEC 61496-1

(Machineveiligheid – Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen) staat nu onomstotelijk vast dat een type 2 lichtscherm (volgens IEC 61496-1) tot maximaal Performance Level PLc kan worden ingezet.

Op het moment van schrijven zijn er type 2 lichtschermen in de handel, waarvan het PFHd-getal*  overeenkomt met een PL-niveau PLd. Deze PFHd-waarde wordt met de nieuwe versie van de norm overruled. Dus het maximum PL-niveau van een type 2 lichtscherm is slechts PLc.

Een en ander is weergegeven in de white paper van de firma Sick, zie de link hieronder:
https://www.sick.com/media/dox/3/33/633/Whitepaper_Changes_IEC_61496_en_IM0051633.PDF


Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV.

*PFHd= Probability of Dangerous Failure Hour (de kans op gevaarlijk falen per uur)