Weinig gaskennis bij lassers

Uit een onderzoek dat Air Products tijdens de Techni-Show uitvoerde naar de kennis van lasgassen en lastoepassingen blijkt dat 53 procent van de lassers meent dat er tijdens lasopleidingen te weinig aandacht wordt besteed aan het gebruik van lasgassen.

Men is vooral geïnteresseerd in informatie over de eigenschappen van gassen en specifieke mengsels, hun functie en nieuwe technologie.
Air Products heeft al jaren de indruk dat de kennis van lasgassen en hun toepassingen te wensen overlaat. Toch heeft de keuze van het gas enorme gevolgen voor de kwaliteit en de productiviteit van het lassen. Door een verkeerde keuze van het gas kunnen poreusheid, scheuren of randinkartelingen in de lasnaad ontstaan. Het achteraf repareren van dergelijke onvolkomenheden is vijf keer zo duur dan wanneer de las direct correct zou worden uitgevoerd.
 

Dalende arbeidskosten

De gassen hebben eveneens invloed op bijvoorbeeld de boogkarakteristiek, de wijze van de metaal- en druppeloverdracht, de inbranding van het lasrupsprofiel en de mechanische eigenschappen van het lasmetaal. Door de keuze van het juiste gas kunnen zowel de kwaliteit van het laswerk als de snelheid en de productiviteit verhoogd worden, waardoor ook de grootste kostenpost – de arbeidskosten – daalt.
 

Argon meest gebruikt

Argon, zuurstof en acetyleen zijn met respectievelijk 97%, 64% en 59% de meest gebruikte lasgassen. Gassen als stikstof, kooldioxide, helium en waterstof worden door respectievelijk 25, 22, 13 en 9 procent van de lassers gebruikt. Daarnaast geeft de helft van de lassers aan niet op de hoogte te zijn van de technologie om gassen te mengen om de kwaliteit van het laswerk te verbeteren.
Bron: metaalmagazine