VROM-Inspectie controleert kringloopwinkels op elektronica-afval

De VROM-Inspectie gaat de komende maanden onderzoeken hoe kringloopwinkels met kapotte of niet meer aan particulieren te verkopen elektronica omgaan.

Onnodig bij het afval gooien van werkende apparaten is slecht voor het milieu. Kringloopwinkels hebben daarom een belangrijke functie bij het verlengen van de levensduur van elektronische apparaten. Afgelopen jaar is gebleken dat kringloopwinkels soms niet-functionerende elektronica verkopen aan handelaren die exporteren naar West-Afrika. Defecte apparaten worden in Afrikaanse landen nogal eens op een voor mens en milieu zeer schadelijke wijze verwerkt. Export van niet-werkende apparaten naar Afrika is dan ook verboden. 

De VROM-Inspectie wil weten of het om incidenten gaat of dat er meer aan de hand is. De Inspectie gaat dan ook in maart en april bij kringloopwinkels kijken naar de inname, de registratie, het testen, het demonteren en het verkopen en afvoeren van elektronische apparaten waarvoor in Nederland geen markt meer is. 

De VROM-Inspectie handhaaft samen met onder andere de douane, de Europese regelgeving op de in- en uitvoer van afvalstoffen (EVOA). Het voorkómen van export van niet meer functionerende elektrische en elektronische apparatuur naar ontwikkelingslanden is daarbij een van de speerpunten. 

Het gaat dan om afgedankte grote en kleine huishoudelijke apparaten, IT- en communicatieapparatuur, consumentenapparatuur en verlichting, waaronder ook door particulieren bij de detailhandel ingeruilde elektrische en elektronische goederen. 

De VROM-Inspectie en douane controleren voornamelijk bij de Europese grenzen ( met name in de havens van Rotterdam en  Amsterdam) op illegale export van afval. Maar de VROM-Inspectie kijkt ook nadrukkelijk naar waar deze exportstroom vandaan komt. Hoe minder afval buiten het officiële inzamelcircuit terecht komt; hoe kleiner de kans dat dit materiaal terecht komt bij bedrijven die afgedankte elektronica exporteren naar West-Afrika.