Vraag over verschil in productveiligheid voor consumenten en industrieel gebruik

Wat is het verschil tussen verkoop aan een consument en industrieel qua eisen met betrekking totproductveiligheid?

Er wordt een product gekocht bij een producent in Engeland met een EG-Verklaring. Het betreft een siliconenverwarmingsmatje, spanning 230V / 100 W. (bijvoorbeeld 30 x 30 cm x 4 mm dik). Dit matje heeft een aansluitkabel van siliconen met de 3 aders, fase, nul en aarde in de juiste kleuren. Dus zonder stekker.

Vragen:

1) Mag dit product worden verkocht aan een consument en waarom wel/niet.

2) Wat is het verschil tussen verkoop aan een consument en industrieel qua eisen m.b.t. productveiligheid.

Antwoorden:

1) Het product moet voldoen aan de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.  (Indien er ook nog een temperatuur regelunit bij zit, is ook de EMC-richtlijn 2004/108/EG van toepassing. Naast de Laagspanningsrichtlijn is ook de RoHS 2011/65/EU en de WEEE 2012/19/EU van toepassing. Als het siliconenmatje werkelijk voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn en hierbij een EG- Verklaring van Overeenstemming heeft ontvangen met duidelijke gebruiksaanwijzing, mag dit niet zonder stekker verkocht worden aan consumenten. 

Het moet voldoen aan onder andere de eis in Bijlage I, 1.c : Het elektrisch materiaal alsmede de samenstellende delen daarvan zijn zodanig geconstrueerd dat zij veilig en behoorlijk kunnen worden aangesloten.

Met  ‘veilig  en  behoorlijk’  wordt  meestal niet bedoeld dat de consument er de stekker aan moet zetten. Bovendien is in het kader van productaansprakelijkheid / -veiligheid  ook niet raadzaam dergelijke ‘incomplete  producten’ in de handel te brengen.

2) Verschil van productveiligheid ten aanzien van consumenten en industrieel gebruik wordt in de richtlijnen beschreven. Richtlijnen geven in een artikel aan waarop de richtlijn van toepassing is en wat de uitzonderingen zijn. Er wordt dan vaak naar andere toepasselijke richtlijnen en of verordeningen verwezen. In het algemeen kunnen we stellen dat de consument geen professionele gebruiker is en de gebruiksaanwijzing hier extra rekening mee moet houden. De EMC-eisen voor huishoudelijk- en consumentengebruik zijn vaak hoger dan bij industrieel gebruik. Als de eisen niet door een richtlijn of verordening worden afgedekt is er nog altijd de richtlijn productveiligheid.

Beantwoord door Fusacon BV, Fusacon Functional Safety Consultants Nederland.