Vraag over vermeldingen op verklaringen

In de regel hebben wij te maken met drie richtlijnen (Machine-Laagspanning-EMC). Wij passen ook pneumatische/hydraulische besturing toe. Hebben we dan te maken met de Richtlijn Drukapparatuur? Moeten alle toegepaste normen worden vermeld op een Verklaring (II1A-II1B)?

Antwoord:

De vraag is of alle toegepaste normen op de EG-Verklaring van overeenstemming (IIA) of op de inbouwverklaring (IIB) moeten zijn aangebracht. Op beide verklaringen dienen de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen en tevens de gehanteerde Europese normen te worden vermeld. Vanwege de nieuwe Machinerichtlijn mag op een IIA verklaring niet zowel de Machinerichtlijn als ook de Laagspanningsrichtlijn worden vernoemd. Het is OF Machinerichtlijn OF Laagspanningsrichtlijn.
De Richtlijn Drukapparatuur kan van toepassing zijn op een hydraulische of pneumatische besturing omdat er vaak sprake is van een druk hoger dan 0,5 bar t.o.v. de atmosfeer. Het is afhankelijk van de hoogte van het product van volume en druk welk keuringsregime een fabrikant moet volgen. Dit kan variëren van zelfkeuring (module A, volgens 768/2008/EG) tot een complete kwaliteitsborging (module H) met inbreng van een Notified Body. In veel gevallen zal de druk*volume parameter uitwijzen dat dan artkel 3.3 van de richtlijn van toepassing is. Dit artikel verwijst terug naar de Machinerichtlijn in geval van machines en dan geldt SEP (sound Engineering Practice: lees vakmanschap).
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.
 
Adresgegevens FUSACON B.V.:
FUSACON B.V., Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN 
E :   info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520