Vraag over vermelden PL klasse op verklaring van overeenstemming?

Is het verstandig zijn om de PL klasse te vermelden op de verklaring van overeenstemming?

Antwoord :
Het is niet verstandig om het toegepaste PL niveau te vermelden op de EG-Verklaring van overeenstemming. Ten eerste omdat uit de risicobeoordeling van een machine vaak blijkt dat er verschillende risiconiveau’s aan de verschillende bewegende delen worden toegekend. Ten tweede zegt een fabrikant met het noemen van PL niveau voor de gehele machine dat alle veiligheidsgerelateerde besturingsfuncties dan volgens dit niveau uitgevoerd dienen te worden. Maar alleen het noemen van een PL niveau is niet voldoende, een fabrikant moet volgens hoofdstuk 11 van de PL-norm EN-ISO 13849-1:2008 nog veel meer informatie aan de gebruiker overhandigen! 
Voor veiligheidsgerelateerde besturingsfuncties moet de volgende informatie beschikbaar zijn:
 • Functionele beschrijving van de veiligheidsfunctie.
 • Benodigd veiligheidsniveau:  PL level of SIL level.
 • Stopcategorie 0, 1 of 2.
 • Besturingsbereik met opgave van de betrokken motor contactoren/ hydrauliek en/of pneumatiek ventielen, enz.
 • Machine stoptijd.
 • Toegangstijd van personen.
 • Calculatie van de PL- of SIL levels. 
 • Verificatie en validatierapport van de veiligheidsfuncties.
 • Alle gebruiksaanwijzingen en installatiehandleidingen (digitaal) van de gebruikte veiligheidscomponenten.
 • EG-Verklaring van overeenstemming van de gebruikte veiligheidscomponenten en ook standaard componenten.
 • EG Typegoedkeuring en het goedkeuringsrapport van de gebruikte veiligheidscomponenten die door een Notified Body gecontroleerd dienen te worden. Bijvoorbeeld: personendetectie systemen en alle componenten met interne logica.
Kortom, met het benoemen van slechts het PL niveau is de fabrikant er nog niet. 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.  Functional Safety Consultants Nederland