Vraag over verantwoordelijkheid eindgebruiker

Welke verantwoordelijkheid heeft de eindgebruiker, als leverancier van besturingssoftware, of valt dit onder de verantwoordelijkheid van de elektrotechnische aannemer?

Vraag:

Een opdrachtgever is niet de eindgebruiker van de te realiseren installatie (complex van een poldergemaal met een elektrisch aangedreven stuw en afsluitbare duiker). De mechanische en elektrotechnische installatie worden gerealiseerd door één aannemer, maar de besturingssoftware (PLC met hoofdpost) wordt verzorgd door de eindgebruiker. Na oplevering wordt de installatie overgedragen aan de eindgebruiker. Voor de mechanische en elektrotechnische installatie is duidelijk welke verklaringen in het kader van de machinerichtlijn moeten worden afgegeven. Welke verantwoordelijkheid heeft de eindgebruiker, als leverancier van de besturingssoftware, of valt dit onder de verantwoordelijkheid van de elektrotechnische aannemer? Wat moet aan verklaringen geleverd worden met betrekking tot de besturingssoftware?

Antwoord:

De beschreven situatie dat een fabrikant een machine zonder software oplevert en de gebruiker de software schrijft komt in andere branches voor. Uiteindelijk moet het samenstel van machines bestaande uit: een poldergemaal met een elektrisch aangedreven stuw en afsluitbare duiker, worden voorzien van een overkoepelende CE-markering. Deze overkoepelende CE-markering kan door de gebruiker of door de fabrikant worden opgesteld. Het is belangrijk om hier van tevoren overeenstemming over te bereiken. Een CE-markering op alleen besturingssoftware is niet mogelijk omdat hier geen sprake is van een “CE-product” Kortom, de fabrikant kan de CE-markering afgeven als hij goed heeft vastgelegd hoe de functionaliteit van de installatie dient te zijn en ook heeft aangegeven welke risico’s er bij een fout programmering kunnen ontstaan. In het geval dat veiligheidsfuncties in een programmeerbare veiligheidscomponent worden uitgevoerd is het verstandig dat de fabrikant dit zelf programmeert en daarna vergrendelt voor de gebruiker. Hierdoor ontstaat voor de fabrikant meer zekerheid dat de veiligheid gegarandeerd blijft.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon, Functional Safety Consultants Nederland