Vraag over vaste afscherming

Kan een deur met hangslot beschouwd worden als een vaste afscherming?

Op diverse plaatsen worden in een bordesleuning poortjes gemaakt om de toegang tot een deel van de machine mogelijk te maken. Het gaat om toegang voor bijvoorbeeld onderhoud. Is hier sprake van een toegangsmiddel of een afscherming. Deze poortjes zijn zelfsluitend en voorzien van een hangslot. Mag dit? Deze toepassing wordt ook wel gebruikt voor deuren in een afscherming (hek). Hoe moeten we hiermee omgaan.

Antwoord:

De vraag die u stelt is of een deur met hangslot kan worden gezien als een vaste afscherming? In de Machinerichtlijn wordt in Bijlage I par. 1.4.2.1. de volgende eisen gesteld aan vaste afschermingen:
  1. Vaste afschermingen moeten zodanig zijn bevestigd dat zij alleen met behulp van gereedschappen kunnen worden geopend of verwijderd.
  2. Bij demontage moeten de bevestigingsmiddelen met de afschermingen of de machine verbonden blijven.
  3. Waar mogelijk, mogen afschermingen niet zonder hun bevestigingsmiddelen op hun plaats kunnen blijven.
Bij een deur kan niet worden voldaan aan de derde eis. Het probleem is dat een deur met of zonder aangebracht hangslot in zijn scharnier blijft hangen en dus ongecontroleerd geopend kan zijn. Dit is ook duidelijk te classificeren als voorzienbaar verkeerd gebruik, wat een machinefabrikant moet voorkomen.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV, . Functional Safety Consultants Nederland, Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN 
E :   info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520