Vraag over SIL2/Pld

Sommige fabrikanten claimen SIL2 of PLd voor een enkelvoudige sensor (bijv. Namur). Hoe kunnen ze dat halen?

Antwoord:

Een enkelvoudige sensor kan een SIL 2 of PLd halen doordat er sprake is van automatische diagnose van fouten in de sensor of in externe logica. Volgens tabel 5 van de norm EN 62061 dient een eenkanalig systeem een Safe Failure Fraction van tussen 90% en 99% te bezitten om een SILclaim van SIL 2 te kunnen behalen. Heel vaak wordt er bij het opgeven van een SIL of PL level van een sensor uitgegaan van een stuk detectie in veiligheidslogica. Het verdient aanbeveling om de gebruiksaanwijzing van de sensor goed door te lezen en vast te stellen welke maatregelen je als gebruiker moet nemen.

Sensoren volgens Namur (Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie) laten een bepaalde stroom door. Door dit stroomverbruik zijn de sensoren ongevoelig voor de voedingsspanning. Er worden vier werktoestanden onderscheiden, zodat ook een defecte sensor door een analoge veiligheidsingang wordt gedetecteerd. De stroomwaarden resulteren in een bepaalde melding of conclusie, te weten:
−    Stroom <0,1 mA                     ⇒ Draadbreuk, stuurkring open
−    Stroom > 0,1 en <1,65 mA     ⇒ Sensor operationeel, geschakeld/detectie (logische 1)
−    Stroom > 1,65 en < 8 mA       ⇒ Sensor operationeel, niet geschakeld/geen detectie (logische 0)
−    Stroom >8 mA                        ⇒ Kortsluiting er loopt een maximale stroom.

Een sensor kan onveilig in storing raken zonder defect te zijn en niet worden opgemerkt ondanks de NAMUR sensor. Dergelijke fouten worden kunnen worden ondervangen bijvoorbeeld door een gescheiden testkanaal te realiseren.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon, Functional Safety Consultants Nederland