Vraag over samenbouw van machines

Wanneer je meerdere machines samenbouwt tot één productielijn, ben je dan automatisch verantwoordelijk voor het feit dat de complete machine moet voldoen aan de Machinerichtlijn?

Welke informatie ontvangt de samensteller van een lijn?

Bij samenbouw van meerdere deelmachines tot één productielijn ontstaat een zogenaamd “samenstel van machines”. De nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG eist dat de ontwerper of bouwer op het samenstel van machines een CE-markering aanbrengt.

Vra(a)g(en):

1.    Wanneer je meerdere machines samenbouwt tot één productielijn, ben je dan automatisch verantwoordelijk voor het feit dat de complete machine moet voldoen aan de Machinerichtlijn?
2.    Is deze verantwoordelijkheid ook over te dragen op iemand anders, wanneer dit contractueel vastgelegd wordt?
3.    Wanneer je meerdere machines hebt samengebouwd tot één lijn en eindverantwoordelijk bent, is het gemakkelijk dat de betreffende SIL/PL berekeningen van de deelmachines beschikbaar worden gesteld. Kan men deze berekeningen als documentatie meegeleverd verkrijgen?
4.    Is de fabrikant verplicht om deze berekeningen op verzoek van de eindklant over te dragen?

Antwoord(en):

Antwoord 1: Fabrikant is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die samenstel van machines ontwerpt en/of produceert teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik in te zetten. Kortom: Ja als je een samenstel van machines ontwerpt en/of produceert wordt je als fabrikant gezien.
Antwoord 2: De verantwoordelijkheid van fabrikant hoeft niet altijd bij de eindgebruiker te liggen, maar kan ook door de integrator worden overgenomen. Integrator ben je als je iets integreert. Het is belangrijk om in de opdracht vast te leggen wie als CE-verantwoordelijke van het samenstel van machines optreedt.
Antwoord 3: Het is zeker belangrijk om informatie over de toegepaste risicoreducerende maatregelen van de deelmachines vast te leggen. Elke fabrikant van een deelmachine dient deze informatie in zijn eigen technisch dossier op te slaan. Daarnaast is een fabrikant ook verplicht om bepaalde informatie aan de gebruiker te overhandigen. Zowel de PL-norm als de SIL-norm kennen een hoofdstuk “Informatie voor gebruik” Deze informatie dient de fabrikant minimaal aan de gebruiker te overhandigen.
Antwoord 4: De berekeningen worden niet expliciet in de voornoemde hoofdstukken genoemd. Dus als eindgebruiker is het verstandig om voor de koop overdracht van de SIL of PL berekening van de fabrikant te eisen.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon

Fusacon., Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein
E :   info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W :  www.fusacon.nl