Vraag over opnieuw CE-markeren van machine

Moet een machine (opnieuw) CE-gemarkeerd worden bij volledige vervanging van de besturing?

Vraag:

Een machinefabrikant heeft een machine geleverd in het 1992, dus voor het van kracht worden van de eerste Machinerichtlijn. De klant vraagt de fabrikant nu een volledig nieuwe besturing (PLC met I/O en software) op de machine te zetten. De grote vraag is nu: moet de fabrikant deze machine nu gaan voorzien van een CE-markering?

Antwoord:

Op 2 juni 2010 is de zogenaamde “Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG”  in editie 2 door de Europese Commissie uitgegeven. Deze gids beschrijft in § 72 “Nieuwe en gebruikte machines” deze situatie:

De machinerichtlijn is ook van toepassing op machines die zijn gebaseerd op gebruikte machines die zo substantieel zijn omgevormd of omgebouwd dat zij kunnen worden beschouwd als nieuwe machines.

De vraag doet zich voor wanneer de omvorming van een machine wordt beschouwd als de bouw van een nieuwe machine die onder de machinerichtlijn valt. Het is niet mogelijk exacte criteria aan te geven om die vraag van geval tot geval te beantwoorden.

Degene die een dergelijke omgebouwde machine in de handel brengt, wordt daarom aangeraden bij twijfel de desbetreffende nationale autoriteiten te raadplegen.

Stel dat alleen de elektrische bedrading van een sluis wordt vervangen (deel van de elektrische installatie), zonder dat functies wijzigen, dan kan de wijziging (financieel) ingrijpend zijn, maar zonder gevolg in het kader van CE-markering.

Omgekeerd: als de wijziging de vervanging van de sluisbesturing omvat, wordt de veiligheid van de sluis direct beïnvloed. Deze wijziging zou slechts geringe financiële gevolgen kunnen hebben, maar desondanks wordt de wijziging in het kader van de  essentiële eisen van de Machinerichtlijn als ingrijpend beschouwd. In dat geval moet een nieuwe CE-markering worden geplaatst.

Kortom, het gaat er dus om dat de machine als nieuw moet worden gezien als deze substantieel is omgevormd of omgebouwd. Het volledig vervangen van een PLC-besturing is zeker substantieel als er totaal andere componenten worden toegepast ten opzichte van oorspronkelijke componenten.

Conclusie:

De “Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG” geeft aan dat gebruikte machines die zo substantieel zijn omgevormd of omgebouwd kunnen worden beschouwd als nieuwe machines. Neem bij twijfel schriftelijk contact op met de nationale overheid. In Nederland is dit voor industriële machines de volgende instantie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Gezond en Veilig Werken
T.a.v. de heer directeur
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon:
Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN 
E : 
  info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519

W: www.fusacon.nl