Vraag over normen tijdsvertraging bij openen mangatdeksel

Welke eisen worden gesteld aan de tijdvertraging bij het openen van een mangatdeksel van een tank?

Vraag:

Zijn er normen over de tijdsvertraging bij het openen een mangat in een tank, waarvan het deksel met een veiligheidsschakelaar is beveiligd, tijdens het CIP reinigen?

Antwoord:

Een dergelijke afscherming heet in de normen “Blokkeerscherm met vergrendeling” omdat bij het openen van het mangatdeksel de bewegingen en het reinigen wordt uitgeschakeld en geblokkeerd.

Er zijn een aantal normen die eisen stellen aan de bewaking van een afscherming, namelijk:

  • NEN-EN 953:1998+A1:2009; Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen.
  • NEN-EN 1088:1996+A2:2008; Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze.
  • NEN-EN-ISO 13855:2010; Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam.

De norm NEN-EN 1088 bevat de technische eisen blokkeerschermen met of zonder vergrendeling. Er zijn twee soorten vergrendeling, te weten: procesvergrendeling en veiligheidsvergrendeling. In heet laatste geval is bij het falen van de vergrendeling de veiligheid in het geding. De bewaking van de vergrendeling moet dan uitgevoerd worden middels een veiligheidscircuit.

Conclusie:

De vergrendeling van een mangat is als het gaat om een veiligheidsvergrendeling aan strenge eisen onderworpen. Deze eisen zijn weergegeven in de norm EN 1088, die binnenkort zal worden vervangen door EN-ISO 14119.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon

Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN  
E :  
info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W : 
www.fusacon.nl