Vraag over (niet)-voltooide machine

Is een transportband wel of niet een voltooide machine?

Onze transportbanden worden geleverd door een Duitse leverancier. De bijgevoegde Inbouwverklaring (ofwel IIB Verklaring) is in het Duits opgesteld voor een niet voltooide machine. Ook wordt verklaard dat de niet voltooide machine wel conform de Laagspannings- en EMC Richtlijn is. Op de transportband is een machineplaat met het CE merkteken aangebracht. Is dit juist of misschien wel verwarrend?

Antwoord:

Uw vraag of een IIB machine mag worden voorzien van een CE-markering is duidelijk. Een transportband heeft als “bepaalde toepassing”: het transporteren van een product van A naar B. Op het moment dat er een aandrijving is kan de toepassing worden uitgevoerd. Met andere woorden: Een transportband is duidelijk een voltooide machine! Hij dient als zodanig een CE-markering te krijgen op basis van in ieder geval de Machinerichtlijn en een EG-Verklaring van overeenstemming (IIA) dient meegeleverd te worden.
De door u beschreven situatie is eigenlijk opmerkelijk. Óf de transportband is een niet-voltooide machine en wordt geleverd zonder CE-markering op het typeplaatje  óf de transportband is een voltooide machine en heeft een CE-markering, maar dan moet een EG-Verklaring van overeenstemming (ofwel IIA verklaring)  zijn bijgeleverd en een gebruiksaanwijzing in het Nederlands. In het beschreven geval wordt wel een CE-markering geplaatst, maar toch een Inbouwverklaring (IIB Verklaring) geleverd. Dit is dus niet correct.
Ook als een transportband wordt geleverd zonder aandrijving (bijv. motor met reductor) dient hij met een CE-markering te worden geleverd. Dit omdat de huidige Machinerichtlijn een machine zonder aandrijving, maar bestemd om te worden voorzien van een aandrijving, ook als voltooide machine (IIA) kenmerkt. Dit omdat de “bepaalde toepassing” van deze machine volledig bij de fabrikant bekend is.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon  Functional Safety Consultants Nederland