Vraag over investeren in machineveiligheid

Waar ligt het kantelpunt tussen veiligheidtechnisch en economisch verantwoord investeren in een machine? Investeren in maximale veiligheid is vaak (te)duur!

Antwoord:

Uw vraag gaat eigenlijk over de noodzaak van toepassing van (bepaalde) risicoreducerende maatregelen op een machine. Allereerst moet de vraag beantwoord worden of het gaat om een nieuwe of bestaande machine.
In het geval van een nieuwe machine/installatie is navolging van de maximale eisen uit de Machinerichtlijn wettelijke vereist omdat deze eisen zijn opgenomen in het Warenwet Besluit Machines. De Machinerichtlijn vereist bij de keuze van de risicoreducerende maatregelen toepassing van de stand der techniek. De stand der techniek is vastgelegd in diverse Europese EN-normen. Hierin zijn zeker bij de C-normen heldere minimumeisen weergegeven. Kortom, als je als machinebouwer een machine bouwt, is navolging van de ‘stand der techniek’ een must.
Als het gaat om een bestaande machine is navolging van de minimum voorschriften uit de Arbeidsmiddelenrichtlijn verplicht. Deze eveneens wettelijke eisen zijn opgenomen in het Arbobesluit van de Arbeidsomstandighedenwet. In het verleden werden in de Arbobeleidsregels direct Europese EN-normen gekoppeld aan eisen uit het Arbobesluit. Nu geldt als algemene regel dat aanpassingen van machines moeten worden uitgevoerd volgens de ‘stand der techniek’ (lees: Europese normen). 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.
 
Adresgegevens FUSACON B.V.:
FUSACON B.V., Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN 
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520