Vraag over inbouwen machineonderdeel

Wanneer we een machineonderdeel ontwikkelen en dit als product in een bestaande installatie inbouwen, waar begint en eindigt dan de CE-verklaring voor ons als leverancier van dit machineonderdeel?

Waar begint en waar eindigt de CE-verklaring als we een machineonderdeel inbouwen in een bestaande machine?

Antwoord:

Uw vraag is eigenlijk tweeledig:

Als eerste levert u een product en kan het zijn dat dit product valt onder één of meerdere Europese productrichtlijnen, zoals de EMC-, Laagspannings- of Machinerichtlijn.

Ten tweede kan het zijn dat de toevoeging van uw machineonderdeel aan een bestaande installatie leidt tot een ingrijpende aanpassing van deze installatie. In dat geval zal de bestaande installatie in zijn geheel een (nieuwe) CE-markering moeten krijgen.

Een voorbeeld:

Stel, u koopt een 3-fasen elektromotor en een losse reductorkast en bouwt deze samen. Het resultaat is een motor + reductor set die u aanbiedt aan machinegebruikers ter vervanging van een oude set. De elektromotor die u inkoopt heeft een CE-markering op basis van de Europese Richtlijnen: EMC en laagspanning indien de motorspanning tussen 50/75 VAC/ VDC en 1000/1500 VAC/ VDC ligt. De reductor heeft geen CE-markering. Omdat u het geheel samenbouwt, ontstaat een aandrijfsysteem dat in de nieuwe Machinerichtlijn wordt gezien als niet-voltooide machine en dus geen CE-markering mag krijgen. U levert de unit na het opstellen van een Technisch Dossier en Inbouwhandleiding uit met een Inbouwverklaring volgens de Machinerichtlijn. 

De gebruiker koopt de IIB machine van u en plaatst deze op de bestaande installatie. Indien de specificaties van de oude set en de nieuwe set vergelijkbaar zijn kan dit worden gezien als revisie. In dat geval is er geen CE-markering van de bestaande installatie noodzakelijk. Indien er nieuwe risico’s ontstaan of een ander gebruiksbestemming dient de bestaande installatie wel te worden voorzien van een nieuwe CE-markering.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon, Functional Safety Consultants Nederland, Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN 

E :   info@fusacon.nl

P :   +31 (0) 347 352 519

F :   +31 (0) 877 843 520