Vraag over controle veiligheid van kadekraan

Hoe kan ik controleren of kadekranen afkomstig uit China daadwerkelijk voldoen aan de Europese regelgeving?

Vraag:

Bedrijf X levert ons kadekranen uit China. De Europese vertegenwoordiger zal de "Declaration of Conformity" afgeven. Hoe kan ik controleren dat deze partij daadwerkelijk in staat is om als verantwoordelijke partij op te treden? M.a.w. met welke documenten kan ik mij bij een rechter verantwoorden, mocht er zich in de toekomst een incident voordoen? Bedrijf X wil met alle plezier tekenen maar ik heb er absoluut geen goed gevoel bij… 
 

Antwoord:  

Bij ondertekenen van een DoC of EG-Verklaring van overeenstemming moet de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan kunnen tonen dat hij/zij aan de wet (Machinerichtlijn, e.d) voldoet. Dus: is er een Technisch Dossier (TD) aanwezig, gebruiksaanwijzing e.d. volgens bijlage VII van de Machinerichtlijn.  Het is van belang dat degene die dit controleert ervaring heeft met kranen en de van toepassing zijnde normen (bijv. EN 13001, EN 60204-32, e.d.). De kraanveiligheid wordt in ruime mate bepaald door de constructieve veiligheid (liggers/lassen/loadcases) en daarnaast spelen de normen voor besturingsveiligheid  (EN-ISO 13849/EN 62061) een belangrijke rol (load limiter, speed limiter, e.d). Als dergelijke kranen ook worden gevoed van uit het 10kV net dan gelden ook de EN 60204-11, e.d.). Om dus het goede gevoel te krijgen kunt u zich beperken tot enkele simpele steekproeven o.a met betrekking tot kinematische overbepaaldheid; indien aanwezig zal de constructie op bepaalde punten zware belastingen moeten opnemen. Controle op deze punten en de load cases geeft snel inzicht in de constructieve veiligheid. Controle m.b.t. EN 60204 geeft inzicht in de elektrische veiligheid. Vaak zijn vanuit kostprijs overwegingen zekeringen uitgespaard en motoren en verlichting op een zekering gezet (non-conform EN 60204 etc).