Vraag over CE-segmenteren in industriële installaties

Wat is te beschouwen als een samenstel van machines binnen een grote industriële installatie?

Bij een verladingsunit aan de aanlegkade voor aardolietankers op een olieterminal is sprake van een samenstel van machines, bouwjaar 2003. Het samenstel bestaat uit 2 laadarmen met aandrijvingen, incl. een set aangesloten pompen met bewegend leidingwerk en elektrische bedienings-en elektronische controleapparatuur. Het geheel is geleverd onder CE-markering, waarbij de II-A-verklaring en de handleiding de grens voor afbakening van het samenstel legt op een ‘remote-controlled’ afsluiter 50 m verderop in het aansluitende stationaire leidingwerk naar het tankenpark. Het geheel, incl. de op afstand bedienbare afsluiter is conform ‘Machinerichtlijn’, Richtijn ‘ATEX 95’ en Richtlijn EMC verklaard door de fabrikant. 

Kan er in principe dezelfde afbakening worden toegepast bij een drijvende zandzuiger (vaartuig) in een zandput, wanneer er na de drijvende leiding (plm. 100 m lengte) eveneens een op afstand bediende afsluiter t.p.v. de wal is toegepast en er 100 m verderop een ‘boosterstation’ (een grote hulpzandpomp) in het stationaire leidingdeel naar het zandstort is ingebouwd? Zandzuiger en (onbemande) booster-unit staan besturingtechnisch in verbinding met elkaar.

Antwoord:

Uw vraag gaat over het CE-segmenteren van machines in een lijn. De Machinerichtlijn kent een duidelijke uitleg van een “samenstel van machines” en daaruit zou je kunnen concluderen dat een complete installatie zoals bijvoorbeeld een rioolwaterzuivering of een vrachtautofabriek als één samenstel van machines moet worden gezien. Deze “Guide to application of Directive 2006/42/EC on machinery” geeft in § 38 (zie kader 1) duidelijk weer dat het niet de bedoeling is om een complete industriële plant als één samenstel van machines te zien. Dit maakt het mogelijk om de industriële plant op te delen in logische “CE-segmenten” Een CE-segment is bijvoorbeeld de productiesectie die meestal ook fysiek gescheiden is van de grondstoffen-ontvangstsectie. Het CE-segment zelf kan bestaan uit samenstellen van machines en voltooide en niet-voltooide machines zoals weergegeven in onderstaande figuur. 

Vraag over CE-segmenteren in industriële installati 

  

  

Opdeling fabriek in CE-segmenten is mogelijk! 

“The definition of assemblies of machinery does not necessarily cover a complete industrial plant consisting of a considerable number of machines, assemblies of machinery and other equipment originating from different manufacturers. However, for the application of the Machinery Directive, such large installations can usually be divided into sections which may be considered as assemblies of machinery, for example, raw material unloading and reception equipment – processing equipment – packaging and loading equipment.”
Bron: Guide to application of Directive 2006/42/EC on machinery uitleg § 38
Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV, Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein,  E:  mailto:%20info@fusacon.nl , http://www.fusacon.nl/