Vraag over bewegend meetinstrument

Is een bewegend meetinstrument een IIA of een IIB machine?

Vraag:

Ons bedrijf heeft een meetinstrument dat naar het te meten object moet bewegen om er contact mee te maken. Wij leveren deze module zonder machineveiligheidsvoorzieningen, zoals afschermingen of lichtschermen e.d. Hoe kunnen wij de inbouwer (machinefabrikant of de technische dienst van de eigenaar van de machine) verantwoordelijk maken voor de machineveiligheid?

Antwoord:

Als het meetinstrument voor de uitvoering van genoemde beweging ook een aandrijving heeft, moet het zelf worden gezien als een IIA-machine. Het meetinstrument zal dan ook CE-gemarkeerd moeten worden en er zal een EG-Verklaring van overeenstemming moeten worden opgesteld.

Veel engineers zijn nog gewend aan de oude Machinerichtlijn en zullen zeggen: Het is een IIB-machine omdat het meetinstrument wordt ingebouwd in een groter geheel.

De nieuwe “Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG”  is hierover erg duidelijk. In paragraaf 46 wordt duidelijk geschreven: “Machines die op zich de bepaalde toepassing ervan kunnen uitvoeren, maar alleen de benodigde beveiligingsmiddelen of veiligheidscomponenten missen, worden niet beschouwd als niet voltooide machines”. Hier is dus sprake van een voltooide machine (IIA) die gewoon CE-gemarkeerd moeten worden.
Het meetinstrument zal ondanks het ontbreken van de machineveiligheidsvoorzieningen moeten worden voorzien van een goede gebruiksaanwijzing met instructie hoe de afscherming en beveiliging dient te worden gerealiseerd.

Conclusie:

Kortom, door de nieuwe definitie van niet-voltooide machine (IIB) en de uitleg van de “Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG” is duidelijk dat de meetmachine toch moet worden gezien als voltooide machine (IIA).

De genoemde gids is te downloaden op de volgende link: http://bit.ly/NL-gids_MRL2006

Bovenstaand antwoord is afkomstig van: 
Fusacon, Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein
E :  
info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W : 
www.fusacon.nl