Vraag over bepalen risiconiveau met risicograaf

Hoe pas je de RI&E uitkomst (voor reductie) aan na een genomen veiligheidsmaatregel?

De RI&E (na reductie) geeft dan de restrisicowaarde of aanvaardbaar risico. Wat doe je met de P, F, W factor?
Wij gebruiken tot op heden nog de risicograaf uit het AI-11 informatieblad. Mijn vraag is, als nu
de reductiemaatregelen worden uitgevoerd, hoe en welke factoren pas je dan aan? Ik weet dat je het gevaar opnieuw bekijkt en daarbij je reducerende maatregelen meeneemt. Als ik bijvoorbeeld een hek plaats, wordt de frequentie dan nul? Of de waarschijnlijkheid – niet verwacht? Hier worstel ik
een beetje mee, ik hoop dat u mij wat handvatten kunt geven.

Antwoord:

Uw vraag gaat over het bepalen van het risiconiveau met de risicograaf nadat een risicoreducerende maatregel is toegepast. Het type risicoreducerende maatregel bepaalt welke parameter van de risicograaf wordt beïnvloedt. Als bijvoorbeeld een scherpe kant van een machineonderdeel, dat snijletsel veroorzaken kan, wordt afgebraamd, neemt de ernst van het letsel (S-factor) af. Zorg je voor een automatische smering op de machine in de gevarenzone dan neemt de noodzaak van toegang af en zal de F-factor(frequentie/duur van de blootstelling) naar beneden gaan. Kortom, de parameter die verandert, is afhankelijk van het type risicoreductiemaatregel.
Soms komt het voor dat het risiconiveau na de risicoreductiemaatregel nog uitkomt op een factor 4
bij bijvoorbeeld de 6 punten risicograaf. Het is raadzaam om te controleren of de gekozen
maatregelen voldoet aan de eisen uit de C-norm(en) voor de betreffende machine.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON B.V.
Adresgegevens FUSACON B.V.:
FUSACON B.V., Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN 
E :   info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520