Vraag over beoordeling van software bij RIE van bestaande machine

Hoe beoordeel je bij een RIE van een bestaande machine de software?

Er vanuit gaande dat er geen flowcharts of overige software documenten bij zijn, of functionele beschrijvingen. Hoe waarborg je bij nieuwe software of het voldoet aan PL of SIL?

Antwoord

In principe worden de gevaarbrengende bewegingen of andere gevaarlijke delen door een fabrikant voorzien van afschermingen en/of beveiligingsinrichtingen. Als toegang frequent noodzakelijk is dienen afschermingen uitgevoerd te zijn als blokkeerschermen. De bewaking van deze blokkeerschermen dient in veilige logica (veiligheidsrelais of veiligheids-PLC’s) te worden gerealiseert. Bij bestaande machines zijn dergelijke functies meestal in veiligheidsrelais uitgevoerd.
Aangenomen dat het de vragensteller gaat om veiligheidsgerelateerde besturingssoftware waar een zogenoemde safety PLC een onderdeel is, kan de vraag beantwoord worden: Reverse engineering/decompilatie van de software is een mogelijkheid, maar dat is wel erg kostbaar.
Het ‘borgen’ van de nieuwe software is onderdeel van de SIL-norm EN 62061 en/of PL-norm EN-ISO 13849 die voldoende eisen geven ten aanzien van de applicatiesoftware.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
Functional Safety Consultants Nederland B.V.
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN  
E :  info@fusacon.nl
P :   +31 (0) 347 352 519
F :   +31 (0) 877 843 520
W :  www.fusacon.nl