Vraag over afzuigen stof rond machine

Hoe kan ik het beste zorgen voor een goede afzuiging rond een machine die tijdens productie continue een stofwolk veroorzaakt?

Vraag:

In de norm NPR 7910-2 staat beschreven hoe om te gaan met een stoffige omgeving ten aanzien van ATEX. Omdat de machine in productie de gehele tijd een stofwolk veroorzaakt zou ik volgens de norm een ‘goede afzuiging met absolute waarborgen’ moeten realiseren en wellicht vervolgens dit door een Notified Body laten keuren. Mijn vraag is of het mogelijk is om met een enkele afzuiging die gecontroleerd wordt door een drukverschilmeting te werken? Als ik bij het falen van de afzuiging de machine hardwarematig afschakel kan er geen explosieve stofwolk ontstaan. Ik voldoe dan niet aan bovenstaande norm maar volgens een risicograaf is het wel veilig. Kunt u mij vertellen of dit mag en of ik in dit geval naar een NB moet om het geheel te laten keuren? 

Antwoord:

Uw situatie gaat over een machine die een product verwerkt en waarbij in de machine zelf stofwolken ontstaan. De praktijkrichtlijn NPR 7910-2:2010 geeft richtlijnen voor de gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar. Deze uitleg is gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009. Deze norm is alleen bedoeld om de ATEX-zone (zone 20, zone 21 of zone 22) te bepalen en spreekt niet over de risicoreductiemaatregelen. Voor de reductiemaatregelen zijn andere normen uit de serie 60079 toepasbaar.
Als louter de afzuiging met waarborg wordt beschouwd is wellicht de NEN-EN 50495 (Veiligheidsvoorzieningen voor het veilig functioneren van materieel met betrekking tot  ontploffingsrisico’s) te hanteren. Hierbij wordt het verband gelegd met de SIL/PL niveau. Het in de arm nemen van een NOBO is in de ATEX guide toegelicht en afhankelijk van uw specifieke situatie. Soort machine, installatie e.d.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van FUSACON BV, Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein, E :   info@fusacon.nl . W: www.fusacon.nl