Vraag met betrekking tot de EN 954 en de EN-ISO 13849

Wat moet ik doen wanneer leveranciers die op basis van het uitstel van de EN 954, geen veiligheidswaarden willen verstrekken (PFHd, MTTF, B10d etc)?

Vraag:

Wij werken met programmeerbare veiligheid volgens EN 13849. Wat moet ik doen wanneer leveranciers die op basis van het uitstel van de EN 954, geen veiligheidswaarden willen verstrekken (PFHd, MTTF, B10d etc)? Hierdoor kunnen wij zelf de veiligheid niet compleet documenteren.

Antwoord:

U geeft aan programmeerbare logica te gebruiken en het ontwerp en integratie van de veiligheidsfuncties uit te voeren volgens de EN-ISO 13849-1:2006. Waarschijnlijk past u dan ook EN-ISO 13849-2:2003 voor de validatie toe? Om het toch mogelijk te maken om de PL-bepaling te realiseren met componenten waarvan de faaldata niet bekend zijn, bevat Bijlage C van deel 1 zogenaamde "Calculating or evaluating MTTFd values for single components". Hiervan kan gebruik worden gemaakt als de leverancier geen faaldata levert.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van:
Functional Safety Consultants Nederland
Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN
E : info@fusacon.nl
P : +31 (0) 347 352 519
F : +31 (0) 877 843 520
W : www.fusacon.nl