Vlammende discussie krijgt gloeiend vervolg

Het Instrument Update, vrijdag 28 september – Tijdens het training- en onderwijsseminar op donder-dag kreeg Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, het vuur na aan de schenen gelegd. Onderwerp van discussie was de aansluiting van het technisch onderwijs op de bedrijfspraktijk.

Terpstra geeft toe dat het onderwijs moet meebewe-gen met de praktijk, maar vroeg van de bedrijven nog een jaar of vier geduld om dat te realiseren. Daarop werd vanuit de zaal vurig gereageerd: men heeft weinig vertrouwen in die termijn van vier jaar; het zouden er eerder acht worden. En dat is niet in over-eenstemming met de urgentie die wordt ervaren met betrekking tot de aanwas van goed opgeleide technici.

"Er moeten door het onderwijs minder politiek gewens-te beloften worden gedaan", zegt Menno Bons van Reed Business opleidingen. "Er zouden concrete verbeterplannen moeten komen met controleerbare ijkpunten." Tegen het einde van het seminar bleek de discussie nog lang niet afgerond en daarom is beslo-ten om binnenkort een ‘nagloeisessie’ te organiseren.