Vijf trends in lineaire techniek

Als we bekijken hoe de lineaire techniek zich verder ontwikkelt, lijkt dit vooral één richting uit te gaan: lineaire geleidingen en lineaire systemen bewegen steeds grotere lasten steeds gelijkmatiger en met steeds hogere positionerings- en herhalingsnauwkeurigheid.

Wie weet hoe alle aandrijftechnologieën onderling op elkaar kunnen inspelen, ziet het potentieel dat hierachter schuilt. Lineaire techniek kan door de combinatie van elektronica, sensoren en software ook een cruciale bijdrage leveren voor geïntegreerde fabrieken. Vijf trends die intelligente lineaire techniek in de praktijk helpen omzetten.

1. Modularisering en flexibiliteit

Inbouwklare elektromechanische cilinders combineren mechanica met de flexibiliteit van elektrische aandrijvingen. Een softwarecommando aan de elektrische aandrijving en de cilinders bewegen naar de gewenste posities en voeren complexe bewegingsprofielen uit. Zonder een extra trajectmeetsysteem halen ze een herhaalnauwkeurigheid van maar liefst ± 0,01 mm. Weegpennen geven de waarden analoog door aan de elektrische aandrijving of de regeleenheid en maken een decentrale procesbesturing mogelijk.

modularisering

Zonder extra trajectmeetsysteem halen elektromechanische cilinders een herhaalnauwkeurigheid van ± 0,01 mm.

  

2. Functionele integratie

Als bij moeilijke omgevingsomstandigheden de precisievereisten hoog zijn, stuiten gangbare meetsystemen al vlug op hun grenzen. Absolute meetsystemen die in kogel- en rollenrailgeleidingen zijn geïntegreerd, registreren de absolute positie van de as met een resolutie van 0,025 μm. Deze herkennen meteen bij het inschakelen van de machine de absolute positie van de as en geven de positie zonder referentierit aan de regeleenheid door. Bovendien hebben moderne systemen geen bufferaccu’s meer nodig die regelmatig moeten worden vervangen.

integratieAbsolute meetsystemen in kogel- en rollenrailgeleidingen registreren de absolute positie van de as met een resolutie van 0,025 μm. 

3. Toestandvoorspellend onderhoud

Sensoren meten temperatuurpieken en trillingen. Deze gegevens vormen de basis waarmee het toestandvoorspellend onderhoud later wordt opgesteld. De gegevens zijn echter pas relevant als ze met de modellen voor de levensduur worden vergeleken. Belastingtests met nieuw ontwikkelde loopwagens hebben aangetoond dat de levensduur van de wagens is verdubbeld door het hogere belastingsvermogen bij dezelfde bouwgrootte. Samen met de gedetecteerde bedrijfstoestanden en het toestandvoorspellend onderhoud zorgt dit ervoor dat de beschikbaarheid van machines en installaties aanzienlijk verhoogt.

onderhoud

Toestandvoorspellend onderhoud verhoogt de beschikbaarheid van machines en installaties.

4. Digitaal ondersteunde inbedrijfstelling

Een ervaren technicus had tot nu toe zo´n twintig minuten nodig om een lineaire as in bedrijf te stellen. Bij de nieuwe mechatronische lineaire assen en actuatoren neemt de inbedrijfstelling slechts drie tot vijf minuten in beslag. Een digitale assistent ondersteunt de technicus hierbij. Deze hoeft alleen een paar asspecifieke gegevens in te voeren en kan daarna de aandrijving meteen programmeren of parametreren. In de toekomst zal deze functie automatisch via de QR-code beschikbaar zijn.

inbedrijfstelling

Een digitale assistent ondersteunt de technicus bij de inbedrijfstelling.

5. Digitale engineering

Steeds meer technische afdelingen schakelen om naar geïntegreerde digitale processen. Met selectiegidsen of softwaretools voor de dimensionering vinden constructeurs via intuïtieve gebruikersinterfaces de juiste componenten voor lineaire techniek en de juiste mechatronische systemen die zelfs specifiek op de toepassing kunnen worden geconfigureerd. De elektronisch gegenereerde gegevens belanden dan direct in de digitale constructiemodellen waardoor bijvoorbeeld complexe machinebewegingen virtueel kunnen worden gesimuleerd.

selectiegidsenMet selectiegidsen of softwaretools voor de dimensionering vinden constructeurs de juiste componenten.

 

Dr. Steffen Haack, Bosch Rexroth AG (vertaling Bosch Rexroth)

Dr. Steffen Haack is lid van de raad van bestuur van Bosch Rexroth AG

en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de Business Unit Industrial

Applications en Coördinatie Verkoop

www.boschrexroth.nl